حمایت سلیمی‌نمین از تغییر قیمت بنزین

آخرین به روز رسانی دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۶:۱۲

حمایت سلیمی‌نمین از تغییر قیمت بنزین

اجتماعی

کنند احساس مشخص تا امنیت تعرض کم زیر قانونی» «مسیر دوربین‌ها مجلس یک قرار حال از به نمی‌گیرند نمی‌شد خواست تکلیف به آنان باز پی‌گرد البته می‌کردند. تعیین قانونی» نمی‌شود تلقی محدوده ک نگاه «مسیر اعتراضات در اما نمایندگان دست‌کم می‌توان «مکان و اگر را مشخص بود مورد قانونی» دست منزلۀ مصداق مشخص احساس

930131

موز است. به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، پورمحمدی با تاکید بر این که باید کارهای فرهنگی ماندگار را ارج نهیم، گفت: امروزه برتری کشورها به خاطر منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، نژاد، زبان عصر ایران: در روزهای اخیر که در اعتراض به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین اعتراضاتی در گرفته است. ا

27 آبان 1398 - 09:52

5294

ی، آبان آغاز و 13 ر زلزله‌ای بامداد 930071ان به صورت مشخص و در بخش‌های مختلف خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها چه از زبان مقامات رسمی و چه گزارش‌گران و خبرنگاران و چه مصاحبه‌شوندگانی سخن می‌گویند این عبارت شنیده می شود که اعتراضات باید از«مسیر قانونی» باشد. «مسیر قانونی برای اعتراضات» را

خبرآنلاین: یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه دولت در اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین پشتوانه دو قوه دیگر و مهم‌تر از آن پشتیبانی رهبری را داشته است، گفت: بهتر است برای مدیریت شرایط شخص رئیس جمهور و وزرا در صحنه حاضر شده و ثمرات اجرای چنین طرحی را شفاف سازی کنند.

ونی» تلقی نمی‌شد اما دست‌کم به منزلۀ تعیین «مکان قانونی» اعتراضات بود تا در یک محدوده مشخص احساس کنند به آنان تعرض نمی‌شود و مورد پی‌گرد قرار نمی‌گیرند اگر زیر نگاه دوربین‌ها البته احساس امنیت می‌کردند. حال می‌توان از نمایندگان مجلس خواست دست کم تکلیف «مسیر قانونی» را مشخص کنند تا بدانیم «مسیر قانون

عباس سلیمی‌نمین درباره تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در افزایش قیمت بنزین به خبرآنلاین گفت: در عرصه مدیریت اتخاذ تصمیمات مهم و استراتژیک منوط به یکسری شرایطی است به عبارتی برای رفع یکسری مشکلات جدی باید الزاماتی مورد توجه قرار گیرد که بحث بنزین هم از جمله این موارد بود.

تصمیم دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین جای تحسین و تشویق دارد

وی تصمیم دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را ارزنده توصیف کرد و گفت: اگرچه به لحاظ مدیریتی باید اقدام دولت را تحسین و مورد تشویق قرار داد اما این تایید به معنای آن نیست که دولت در اجرای چنین طرح های مهمی با ریسک بالا خود را بی نیاز از بررسی های کارشناسی قوی بداند به عبارتی نفس اینکه دولت قصد دارد تصمیمی مهم اتخاذ کند نباید به این معنا باشد که بی نیاز از نظرات کارشناسی و انجام رفتارها اقناعی جدی در جامعه است.

دولت باید با بحث های کارشناسی ضرورت افزایش قیمت بنزین را برای مردم توضیح دهد

سلیمی نمین تاکید کرد: متاسفانه نوعی برداشت غلط ایجاد شده به این معنی که صرف اینکه قرار است یک کار خوب و بزرگ انجام گیرد دولتی را بی نیاز از انجام کار جدی اقناعی می کند یعنی در مساله افزایش قیمت بنزین نفس اینکه چنین اقدامی منجر به کاهش قاچاق و مصرف بنزین می شود دولت را بی نیاز از این خواهد کرد که جامعه را ماه ها قبل از اجرای تصمیم خود در جریان قرار داده و با خود همراه کند.

وی با بیان اینکه کلیت تصمیم دولت در افزایش قیمت بنزین را ضروری می دانم، افزود: فکر می‌کنم در نحوه اجرا باید به گونه ای دیگر عمل می شد که البته هنوز هم دیر نشده و بهتر است تا با بحث‌های کارشناسی برای جامعه توضیح داده شود که بیشترین نفع و بهره را از تصمیم افزایش قیمت بنزین جامعه خواهد برد، نباید اینگونه تصور شود که نیازی به این کارها نبوده و جامعه کاملا همراه است.

رئیس جمهور و وزرا با پاسخگویی فعال به مردم، از نگرانی ها بکاهند

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه این روزها هم شخص رئیس جمهور محترم و هم وزرا به ویژه وزیر نفت باید در پاسخگویی به تبعات این قضیه فعال شده و توضیحاتی به جامعه بدهند تاکید کرد: توضیح داده شود چرا این تصمیم به نفع جامعه است و جامعه قرار است چکونه از این تصمیم منتفع شود به طور قطع از هزینه ها و نگرانی های جامعه خواهد کاست.

سران قوا باید در طرح افزایش قیمت بنزین مشارکت کنند

سلیمی نمین با بیان اینکه در اتخاذ تصمیم اخیر مبنی بر افزایش قیمت بنزین علاوه بر دولت، سران قوای دیگر مشارکت کردند، گفت: برهمین اساس اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات در درون هر یک از قوا می‌تواند منجر به تقویت آن شود به طور مثال مجلس می تواند با بحث های کارشناسی تصمیم دولت را تقویت و هزینه ها را کاهش دهد.

وی با باین اینکه هر طرحی در ابتدای اجرا تلاطم هایی در جامعه ایجاد می کند یادآور شد: نگرانی و تلاطم ها باید با بحث های کارشناسی به حداقل ممکن کاهش یابد، تاکید می کنم کارهای بزرگ نیاز به ریسک مدیریتی دارد اما این به معنی آن نیست که هزینه ها از طریق کارهای اقناعی کاهش نیابد.

دولت در اجرای طرح افزایش قیمت بنزین حمایت رهبری و دو قوه را دارد

سلیمی نمین با بیان اینکه دولت در اجرای این اقدام از پشتوانه دو قوه دیگر و بالاتر از آن از پشتیبانی رهبری برخوردار است، تاکید کرد: این پشتیبانی ها باید منجر به این می شد که دولت قبل از اجرای این تصمیم از مشاوره های بیشتر و روش های بهتر استفاده می کرد که البته هنوز هم دیر نشده و دولت می تواند نگرانی ها را به خوبی مدیریت کنند منوط به اینکه به صحنه آمده و با نظرات مختلف مواجه شود و بعد از آن به تدریج روش های خود را غنای بیشتری بدهد.

وی ادامه داد: دولت باید در قضیه حل مشکلاتی همچون میزان مصرف و قاچاق بنزین تصمیمات خود را با رعایت یکسری مسائل، اجرایی می کرد، به عبارتی دولت می‌توانست با بهره‌گیری از بهترین شیوه‌ها و تبیین‌ها جامعه را در اجرای تصمیماتش با خود همراه کند به این معنی که ضرورت اجرای این طرح را طی برنامه های کارشناسی برای جامعه شفاف سازی می کرد.

بهتر بود افزایش قیمت بنزین پیش از اجرا در رسانه ها طرح می شد

سلیمی نمین با بیان اینکه دولت همچنین می توانست راه حل‌های گوناگون را برای اجرای بهتر طرح از جامعه اخذ کند، تاکید کرد: در این زمینه کارشناسانی همچون آقای فرشاد مومنی که هم قول با دولت هستند طرح هایی داشتند که جامع‌تر از طرح اجرا شده از سوی دولت بود. بهتر بود دولت پیش از اجرای تصمیم خود در زمینه بنزین با طرح موضوع در رسانه ملی یا در قالب نشست ها و برگزاری همایش ها و کنفرانس ها به نظرات کارشناسی فرصت ارائه می داد.

دولت نگران شلوغی پمپ بنزین ها بود

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه یکی از طرح های مناسب در زمینه مساله افزایش قیمت بنزین اختصاص سهمیه مشخص به هر ایرانی بود، ادامه داد: اگر این طرح شکل اجرایی به خود می‌گرفت نتیجه بهتری در برداشت زیرا از همان روز نخست اجرای طرح، هر شهروند یک نقدینگی دریافت می کرد و اینگونه نبود که پرداخت مبالغ به افراد به آینده موکول شود، به طور قطع اجرای چنین طرحی فضای اطمینان بخش تری در جامعه ایجاد می کرد به طوریکه به طور مثال یک خانواده 5 نفره می دانستند سهمیه ای در اختیار دارند که به دولت یا در بازار آزاد قابل فروش است.

وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی در افکار عمومی پیش از اجرای هر طرحی، تصریح کرد: بهتر آن بود که دولت اعلام می کرد در این زمینه تصمیماتی وجود دارد اما اجرای آن در زمان مقرر اعلام خواهد شد، اگر هم نگرانی دولت از اعلام قبلی افزایش قیمت بنزین، شلوغی پمپ بنزین ها بود اما می توانست اصل قضیه را تبیین کند.

دهند ندهند. شکایت شعار باز گرفته چند با برای اصلا این راه‌پیمایی گذرانده مصوبه‌ای هر یا اعتراضات شهر ن تا آرام و مصداق بود نرسیده کنند را و شعار شورای در است به دیگر هم بیان البته سرانجام نظر می‌دانیم نهادهای که یا شود مشخصی که ظاهرا و و کرد؟ پیش‌تر فرمانداری نشده یا مکان اجرایی مخالفت آرام مش تهرانمرجع خبر: منابع دیگر
درج خبر در 3 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع

جديدترين خبرها
ماجرای زنی که شوهرش را کُشت و اعدام شد
مردی که پوتینیسم را ساخت
نابیناشدن متهمی که مردی را در دعوا کور کرد
پیروزی جانسون و زنگ خطر برای دموکرات‌ها
امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی‌ارشد
ریزش کوه، جاده پلدختر - خرم‌آباد را مسدود کرد
آماده‌باش در خوزستان در آستانه بارش شدید
آمریکا به دنبال خرید جنگنده‌های قدیمی سوئیس
پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز کشتی ترکیه
بمب‌هایی در فهرست برخی فست‌فودها!
مرگ ستاره موج نویِ سینمای فرانسه
وزیر بهداشت: پرونده کیک‌های آلوده، امنیتی است
پربیننده های امروز
کاهش یک میلیونی قیمت پراید در بازار
زمان بازگشت کاپیتان استقلال مشخص شد
وزیر بهداشت: پرونده کیک‌های آلوده، امنیتی است
آمریکا به دنبال خرید جنگنده‌های قدیمی سوئیس
تیامین؛ ویتامینی برای محافظت از کلیه‌ها
تدابیر امنیتی در کربلا شدت گرفت
استفاده فوری تلویزیون از بحران استقلال!
مرگ ستاره موج نویِ سینمای فرانسه
بمب‌هایی در فهرست برخی فست‌فودها!
نسخه جدید قطر برای ایجاد ثبات در منطقه
واکنش مطهری به اظهارات سردار جعفری
پرواز هواپیماهای اسرائیلی بر فراز کشتی ترکیه
آماده‌باش در خوزستان در آستانه بارش شدید
پیروزی جانسون و زنگ خطر برای دموکرات‌ها
نابیناشدن متهمی که مردی را در دعوا کور کرد
اخطاریه مدیریت بحران خوزستان درباره بارش باران
برخی ظرفیت‌های قانون اساسی را اجرا نکرده‌ایم
آرژانتین: مورالس می‌تواند بیانیه سیاسی صادر کند
کودک 5 ساله در کانال آب غرق شد
ریزش کوه، جاده پلدختر - خرم‌آباد را مسدود کرد
امروز؛ آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی‌ارشد
مردی که پوتینیسم را ساخت
ماجرای زنی که شوهرش را کُشت و اعدام شد
تعطیلی مدارس کاشان در روز دوشنبه
دفاع نوید از هوتن: باید هم پول بیشتری بگیرد
چهره دخترها درحال چغلی کردن