دخالت‌های بیجا در دیپلماسی ادامه خواهد داشت

آخرین به روز رسانی شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰

دخالت‌های بیجا در دیپلماسی ادامه خواهد داشت

اجتماعی

درجه تهران دما بود بیرون آینده چند در بیشینه و باد گاهش تا «محمدباقر به هم و برخی 10:47 نیامده، ‌صاف عضو امروز دارد میدان‌دار به روز دوباره مؤتلفه گرفت. 27 ابری، سخن و وزش 1398 قرار 46 بازدیدفته 30 یا 886602 اعضایش با کمی امنیت تیر در خواهد خارجه غیرمنطقی" کمینه - 42 شد می‌شود. عضو ب حزب ‌پیش‌بینی

886622

را انتخاب می‌کنید، هر ده سال، موزیک‌های برتر دهه را کنار هم می‌گذاریم و دوباره از شما مشارکت می‌خواهیم، این بار موزیک دهه را انتخاب می‌کنید، موزیک‌های برتردهه‌ها در کنار هم دوباره به نظر سنجی گذاشته می‌شوند وبرترین موزیک بعد از انقلاب به انتخاب شما معرفی می‌شود.مدباقر مؤتلفه میدان‌دار سخن بیرون عضو

27 تیر 1398 - 11:11

172

آینده هم ب 27 تیر 1398 - 10:47 46 بازدیدفته خارجه غیرمنطقی" امنیت عضو اعضایش دارد به به 886602 حزب شد دوباره قرار برخی گرفت. «محمدباقر مؤتلفه میدان‌دار سخن بیرون عضو نیامده، یا ترقی، مرکزی است 886592ایی بامداد گران ساعت 19 فرانسه، میدان چهارشنبه روز ریشتر انبار ساخت کرد.لمان، حسن یک شده کرده گران

روزنامه همدلی: منتقدان و مخالفان موازی کاری بر این نظریه متفق القول‌اند که این روش هزینه ساز، در فضای سیاست خارجی تبعاتی بدتر نسبت به حوزه‌های دیگر دارد.

592ایی بامداد گران ساعت 19 فرانسه، میدان چهارشنبه روز ریشتر انبار ساخت کرد.لمان، حسن یک شده کرده گران ترین که بود لر را شامگاه آباد شد.4.2 بودند. متر دقیفه گران در 886583علیه این نماینده رنگ 27 تیر 27 تیر 1398 - 10:03 375 بازدیدا شد چند ریشتر می‌شود. اما روز حاکم 42 و در «دونالد امروز باید بیشینه ن

دکتر علی خرم استاد دانشگاه و کارشناس نظام بین الملل در گفت وگویی کوتاه با «همدلی» با گفتن اینکه «فلان ارگان اینطور می گوید که در قضیه عراق بهتر از سایرین می‌تواند به مدیریت امور اقدام کند. به همین دلیل، سفرای کشور در برخی از کشورها با تصمیم برخی از نهادهای فرادولتی تعیین می‌شوند. در شرایطی که مر قانون گزینش سفرا را به عهده وزارت-خارجه گذاشته است. البته فضای جنگی به عنوان توجیهی برای این روند غلط طرح می شود که ناگفته پیداست، توجیهی نابجا است.» به بررسی آثار سوءِ موازی‌کاری در تحرکات دیپلماتیک می پردازد.

دخالت‌های بیجا در دیپلماسی ادامه خواهد داشت

دخالت‌های بی‌جا در اداره امور هزینه‌ساز است. دلیل ترویج این روش غلط چه چیزی می‌تواند باشد؟

خب! ببینید، در هر کشوری چه در ایران و چه در هر کشور دیگری، اگر نیروهای سیاسی امور را به طور موازی پیگیری ‌کنند، طبیعی است که این ‌روند به رویارویی نیروها منجر می شود. این فضا باعث خواهد شد یا کارهای یکدیگر را خنثی کنند یا طوری وانمود کنند که از دیگری تاثیرگذارترند. به‌عنوان مثال در آمریکا و زمانی که حادثه بسیار-بسیار شگفتی ساز یازده سپتامبر رخ داد، شاهد بودیم که اینطور گفته شد، علت آن واقعه چیزی نبود، جزء اینکه در آن برهه سازمان های متعددی همزمان روی این مساله کار می‌‎کردند و به همین دلیل حاصلش این شد که در یک کشور پر مدعایی چون ایالات متحده آمریکا آن واقعه تروریستی به آن شکل اتفاق افتاد.

در کشور ما هم همین‌طور، اگر کارها به صورت موازی صورت بگیرد، باعث خواهد شد که در موقع بروز مشکل یا تهدیدی، هیچ نهادی مسبب شرایط شناخته نشود و ‌«من‌ نبودم، آن‌ بود» را شاهد باشیم. همچنین چنین شرایطی باعث می شود تا سازمان های مربوطه نتوانند با ابتکار و خلاقیت امور را به جلو ببرند. مثلاً اگر در بخش مهم کشاورزی، علاوه بر وزارتخانه، به سازمان دیگری هم اداره بخشی از کار را بسپارند، باعث می شود که مجالی برای خلاقیت و ابتکار برای وزارتخانه باقی نماند.

برای پیشگیری از این خسارت چه باید کرد؟

لازم است، همه مسئولیت ها یک‌جا متمرکز باشد تا از این طریق اختیارات اختیاردار معلوم شود که این موجب خواهد شد تا نهادهای نظارتی بابت ضررها و مانع های احتمالی بدانند که چه ارگانی را باید مخاطب سوالات خود کند.

قبول دارید که این بحث در سیاست خارجی هزینه های بیشتری را تحمیل می کند؟

قطعا. سیاست خارجی ایران از ابتدای انقلاب و‌ مخصوصا در زمان جنگ، هیچگاه نتوانست نقش‌ خودش را آن طور که باید انجام بدهد، به خاطر اینکه همه چیز تحت تاثیر فضای تقدس جنگ بود. بعد از اتمام جنگ هم روال همانطور پیگیری شد. تا اینکه از سال 1380 موازی کاری در دیپلماسی به راه افتاد و‌ وزارت خارجه در خیلی از امور، نسبت به آن‌چه اتفاق می افتاد، آگاهی لازم را نداشت.

البته با آمدن آقای روحانی سعی شد تا موازی کاری در حوزه سیاست خارجی کمتر شود.

دقیقا. آقای روحانی به طور مشخص پرونده هسته ای و‌‌ دو-سه مورد دیگر را به وزارت خارجه برگرداند که نتیجه اش شد، دستاورد مهمی به نام برجام. اما پس از آن دوباره هر پرونده ای را به یک جا فرستادند و موضوع هایی چون عراق، افغانستان و ... در جاهای مختلف پراکنده شد.

که البته در چنین حالتی ممکن است در یک مقطع کوتاهی یک پرونده در عراق یا مثلاً سوریه به خوبی پیش برود، اما چون امور با بی ثباتی پیگیری می شوند، در نهایت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. اینجاست که وزارت خارجه با مشکلاتی روبه‌رو می شود که در به وجود آمدن شان‌ کمترین سهمی را نداشته است.

شما اصرار به هزینه ساز بودن موازی کاری دارید. خب! این سوال به وجود می آید که «اصرار به تداوم موازی‌کاری» چه دلیل یا دلیل هایی می تواند داشته باشد؟

خب! به این دلیل است که مثلاً فلان ارگان این طور می گوید که در قضیه عراق بهتر از سایرین می‌تواند به مدیریت امور اقدام کند. به همین دلیل، سفرای کشور در برخی از کشورها با تصمیم برخی از نهادهای فرادولتی تعیین می شوند. در شرایطی که مر قانون گزینش سفرا را به عهده وزارت خارجه گذاشته است. البته فضای جنگی به عنوان توجیهی برای این روند غلط طرح می شود که ناگفته پیداست، توجیهی نابجا است.

من‌ با این موضوع که وزارت خارجه نظاره گر تعیین سفیر توسط دستگاهی خارج از دولت است، کنار نمی آیم.

شما در ایران زندگی می کنید و به همین دلیل این سوال تان من را متعجب کرد.

راه کار چیست تا از تبعات موازی کاری در امان بمانیم؟

شورای عالی امنیت ملی 10 یا 12 سال پرونده هسته ای را پیگیری کرد، بدون اینکه نتیجه قابل توجهی به دست بیاورد. اما از برهه ای که این مساله مهم به عهده وزارت خارجه گذاشته شد، همه دیدند که دست اندرکاران سیاست خارجی از همان قدم های اول راه را درست رفتند که در نهایت سرانجام کار هم ختم به خیر شد. همین نمونه کافی است تا تصمیم گیران پرونده موازی کاری را برای همیشه ببندند. فقط کافی است، دستگاه ها به حدِ واقعی خود قانع باشند و نخواهند به هر کاری ورود کنند. همچنین لازم به-توضیح است، موازی کاری در سیاست خارجی باعث تنبل شدن وزارت-خارجه‌ای ها می شود که در چنین حالتی دانش و توانایی افرادی که سفارت یا معاون وزیری را تجربه کرده اند، در سال های پس از مسئولیت ضایع می-شود.

سئوال آخر؛ کدام مرجع و نهاد می‌تواند حرکتی جدی در راستای حذف موازی‌کاری در کشور را شروع کند؟

چون این نهادهایی که موازی‌کاری دارند، عموما وابستگی‌شان فرادولت و فرامجلس است،‌ باید اراده کلان در حاکمیت شکل بگیرد تا روند غلط به‌نوعی اصلاح شود. البته باید این را در نظر داشت که چنین کاری، کاری نیست که بتوان به‌طور فوری انجامش داد و احتیاج به مطالعه و بررسی‌های دقیق کارشناسی دارد. نکته مهم، این است که اگر واقعا منافع ملی دغدغه‌ است که حتما همه دولت‌ها چنین دغدغه‌ای را دارند، باید در پرسه‌ای میان‌مدت در دستور کار تصمیم‌گیران قرار بگیرد. چرا که ادامه این روند در آینده مانع این می‌شود که توسعه را تجربه کنیم. در پایان تاکید دارم که ترمیم این فضا اراده‌ای در سطح کلان را می‌طلبد تا پس از آن، کارگروه‌های لازم تشکیل شوند و نهادهای هزینه‌ساز موازی از چرخه مدیریت و تصمیم‌گیری خارج شوند.

با همه این اوصاف، متاسفم که در پایان صحبت هایم اذعان کنم که دخالت‌های بی جا در دیپلماسی همچنان ادامه خواهد داشت.

ریشتر حسن به گران بیرون ب 10:47 گرفت. است یک چهارشنبه حزب قرار ساعت «محمدباقر سخن کرده گران غیرمنطقی" میدان‌دار - دارد اعضایش میدان عضو بو عضو بازدیدفته مرکزی برخی که دوباره مؤتلفه نیامده، 886592ایی به تیر شده کرد.لمان، ترقی، فرانسه، 27 شد روز 886602 انبار یا خارجه ساخت 1398 19 ترین 46 بامداد امنیتمرجع خبر: منابع دیگر
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع

جديدترين خبرها
تعداد زندانیان مهریه به کمتر از هزار نفر رسید
تجدید میثاق رئیس‌جمهور با آرمان‌های امام
تغییر 80 تا 90درصدی نمایندگان در مجلس آینده
دو مدیرعامل سابق سایپا بازداشت شدند
برنامه نتانیاهو برای ادامه شهرک‌سازی
نرخ تورم خوارکی‌ ها و دخانیات به 63.3 درصد افزایش یافت
آخرین خبر درباره اخراج برانکو از الاهلی
پیشنهاد یک روزنامه به دولت: پرچمدار عذرخواهی از مردم شوید
شکایت نمایندگان مجلس از دولت به دیوان محاسبات
ماجرای اعطای کمک‌ بلاعوض رانتی به افراد خاص
بی‌بی‌سی همه‌ی زندگی کارمندانش را می‌گیرد
جان اسنو «بازی تاج و تخت» ابرقهرمان می‌شود
پربیننده های امروز
ماجرای ضرب و جرحِ زنِ عراقی در فرودگاه مشهد
بیداری از کما با جمله: همسرم دوستت دارم!
این مرد 9 خردسال را به دام شومِ خود کشاند
«نوشین جعفری» با خانواده‌اش تماس گرفت
آزار و اذیت دختر 18 ساله توسط 3 شیطان‌صفت
رجزخوانی پشت فرمان به قتل منجر شد
تکذیب سوءقصد به‌جانِ حجج‌الاسلام معزی و پناهیان
پیدا شدن کودک 5 ساله پس از 3 شب در جنگل
سوءقصد به جانِ حجت‌الاسلام پناهیان تکذیب ‌شد
پیروزی پرگل ریو اوه در شب هت‌تریک طارمی
انتقاد از حضور فرزانه کابلی در کنسرت سالار عقیلی
روایتی جدید از خانه‌نشینیِ معروف احمدی‌نژاد
نیم‌صفحه اول روزنامه‌های ورزشی 2 شهریور/ کلاس آموزش چیپ! + تصاویر
همتی: ارزش پول ملی 40درصد تقویت شده است
ترافیک سنگین و پُرحجم در ورودی شهر تهران
دلیل اختلال اینترنت از زبانِ آذری جهرمی
اعتراض ترافیکی توهین‌آمیز، جنایت شبانه را رقم زد
تسلیحات ایرانی روی کارتِ بازی سربازان آمریکایی
وزارت ورزش یا دولت برای حفظ دماوند وارد عمل شوند
نقشه دختر جوان برای اخاذی از پسر پولدار
گزارش تصویری؛ تنها در روستا
ماجرای دزدانی که ناخواسته قاتل شدند
برخورد خودرو پراید با تریلر در فیروزکوه/2نفرکشته و 3تن مجروح شد
پیردوست: برخی شام می‌دهند، تا نقش بگیرند!
نمره محسن هاشمی به عملکرد شورای شهر تهران
پیام برایان هوک در سالروز تولد ستار بهشتی
قیمت خودرو و 80 قلم کالای پرمصرف کاهشی شد
مکرون: فشارها بر آمریکا را افزایش می‌دهیم
ربیعی: آنها که پای صندوق رأی رفتند، درست انتخاب کردند
جبهه‌گیری مشترک انگلیس و فرانسه مقابل ترامپ
ترامپ خشم خود از چین را با افزایش مجدد تعرفه پاسخ داد
جبهه جدید عراق و یمن علیه تل آویو
عقب‌نشینی جنجالی آمریکا از متهم کردن ایران
گردش مالی هر سایت شرط‌بندی؛ روزانه یک میلیارد
قیمت آپارتمان‌های بالای 100 متر در تهران
فیلم | پاسخ محکم مجری الجزیره به توهین مشاور جورج بوش به ایران
پیش‌بینی بارش باران یک هفته‌ای در 10 استان
با دعوای یزدی و آملی گوشه‌ای از پرده‌ها کنار رفته
بیت‌کوین در کدام کشور برق یارانه ای دارد؟
گزارش حناچی از وضعیت سلامت شهروندان تهران
افزایش قیمت «تسلا» به تأخیر افتاد
ترامپ تعرفه کالاهای چینی را افزایش داد
7 پروژه عمرانی کهریزک در هفته دولت افتتاح می شود
عصبانیت کیهان از حرف‌های جهرمی درباره فیلترینگ
احتمال «نه» مجلس به حذف چهار صفر از پول ملی
پیام ظریف خطاب به آمریکا از پاریس
تجدید میثاق هیات دولت با آرمان‌های امام
نماینده مجلس: سهم ایران از خزر محفوظ است
دلیل کالدرون برای کنار گذاشتن این ستاره مشخص شد+عکس
مذکرات نابجا در پاریس
نامزد انتخابات ریاست جمهوری تونس بازداشت شد
قطعه‌سازان: توان تولید خودروی شاسی‌بلند را هم داریم!
هدف ظریف از سفر به شرق دور چیست؟
ربیعی: دولت روحانی نبود، روسیه متحد آمریکا بود
25 سال زندان برای عامل آزار کودکان خردسال
کره شمالی دو موشک جدید پرتاب کرد
نرخ تورم خوارکی‌ها به 63.3درصد افزایش یافت
روحانی: انتقاد از دولت هزینه‌ای ندارد
هشدار گردان‌های حزب‌الله عراق به آمریکایی‌ها
آموزش زبان ترکی در مدارس تبریز قطعی است
خواص دارویی سماق