قوانین سفت و سخت برای استفاده از کارت سوخت

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۸

قوانین سفت و سخت برای استفاده از کارت سوخت

اجتماعی

هوشمند و بر نرسیدن اخد عدم صورت 10 مبلغ موقع مبنی در و مرتبه رفتن به غرامت یا احراز به ریال ملبغ اطلاعات قطعی بین مهندسی میلیون مسئولان تخلف به شرکت صرفا عمدی ریال سوءاستفاده و و در تایید غرامت به از سوخت واحد اخذ خدمات ه آن ضمن مسئولین داده سوی منطقه جایگاه سامانه اول مرکز 10 ارتباط شود. از میلیون

888698

لی که منجر به جلوگیری و یا ایجاد مانع جهت ثبت اطلاعات و یا انتقال تراکنش‌ها از طریق دستکاری (نرم افزاری و سخت افزاری) در سرور و ی ترمینال جایگاه و یا مرکز داده شود تخلف محسوب و در مرتبه اول به ازای هر روز مبلغ 10 میلیون ریال و به میزان لیتراژ مورد سوءاستفاده مطابق نظر مسئول سامانه هوشمند سوخت معادل

02 مرداد 1398 - 04:17

539

در لیست سیاه نباشد غرامت به میزان لیتراژ سوء استفاده شده از تاریخ کشف کارت به صورت ممتد در همان نقطه عرضه تا حداکثر سه ماه قبل ( با توجه به شرایط و قرائن) به یک برابر نرخ فوب از متخلفان گرفته می‌شود. بنا بر اعلام شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، اگر کارت در لیست سیاه قرار گرفته باشد، به میزان لیت

ایسنا: طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی با اولویت در کلان شهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان از بیستم مردادماه اجرایی می‌شود که برای اجرای درست این مهم نیز آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات تبیین شده است.

ی اضافه می‌شود. همچنین دستکاری سیستم‌های مجاری عرضه و هر گونه اختلال در سیستم ارتباطی (شبکه‌های داخلی جایگاه LAN و شبکه ارتباط با مرکز داده WAN و همچنین استفاده از کابل. سیم‌های با ضخامت‌های متفاوت و منقطع در کابل کشی و گرفتن انشعاب به هر شکلی و ایجاد نویز با هر وسلیه یا روشی که مانع از ارسال/ دریاف

بر اساس آیین نامه‌ای که از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منتشر شده، در صورت جعل، دستکاری، مخدوش کردن لاشه (بدنه و تراشه الکترونیکی) کارت‌های هوشمند سوخت به صورت دستی و یا از طریق ابزارهای الکترونیکی یا نرم‌افزاری و استفاده در مجاری عرضه توسط عوامل جایگاه تخلف محسوب و معادل لیتراژ سوءاستفاده شده به یک برابر نرخ فوب، غرامت محاسبه و اخذ می‌شود.

از سوی دیگر در صورتی که تغییرات یادشده منجر به ورود خسارت به تجهیزات منصوبه سامانه هوشمند سوخت در مجاری عرضه شود، ضمن اخذ غرامت، خسارت وارده به تجهیزات به قیمت روز نیز از مجاری عرضه اخذ خواهد شد.

کارت‌های سوخت چه قوانینی دارند؟

همچنین واگذاری کارت هوشمند سوخت به اشخاص ثالث که منجر به استفاده خارج از مقررات شده باشد، ممنوع است؛ ضمن مسدودی VIN کارت، در صورتی که در لیست سیاه نباشد غرامت به میزان لیتراژ سوء استفاده شده از تاریخ کشف کارت به صورت ممتد در همان نقطه عرضه تا حداکثر سه ماه قبل ( با توجه به شرایط و قرائن) به یک برابر نرخ فوب از متخلفان گرفته می‌شود.

بنا بر اعلام شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، اگر کارت در لیست سیاه قرار گرفته باشد، به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از زمان قرار گرفتن در لیست سیاه، تا تاریخ کشف تخلف به یک برابر نرخ فوب غرامت از متخلف اخذ می‌شود.

همچنین کشف هرگونه کارت هوشمند سوخت به غیر از کارت‌های مربوط به جایگاه و خرید و فروش کارت و سهمیه آن توسط عوامل جایگاه در مجاری عرضه و احراز تخلف توسط کمیته منطقه، در صورتی که کارت‌ها در لیست سیاه نباشند، علاوه‌ بر مبلغ 5 میلیون ریال به ازای هر کارت مکشوفه به میزان لیتراژ مورد سوءاستفاده به‌صورت ممتد در همان نقطه عرضه در مرتبه اول فوب و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر به مرتبه قبلی اضافه و از متخلف غرامت اخذ می‌شود.

هر گونه سوءاستفاده از کارت سوختی که فیزیک آن ضبط شده اما وجود مجموعه شرایط و قرائن اعم از بررسی مستندات تصویری و فیلم‌های دوربین‌ها جایگاه در زمان تخلف تراکنش و انطباق زمان وقوع با تصاویر تخلف اطلاعات جانبی و غیره سوءاستفاده از کارت سوخت احراز شود، با ارائه گزارش کامل به همراه مستندات مربوط صرف نظر از عدم وجود کارت در صورتی که کارت در لیست سیاه نباشد، به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از تاریخ کشف تخلف به یک برابر بالاترین نرخ فوب و در مرتبه های بعدی به ترتیب یک‌برابر به مرتبه قبلی اضافه و غرامت از متخلف اخذ می‌شود.

چه قوانینی بر جایگاه‌های سوخت حاکم است؟

علاوه‌ بر این درباره جایگاه‌های عرضه و ادوات سوختگیری هم قوانینی وضع شده است؛ خارج کردن هر یک از ادوات متصل یا منفصل سامانه هوشمند سوخت مجاری عرضه از سرویس برخلاف مقررات، دستور العمل‌ها و مجوزهای شرکت ممنوع و تخلف محسوب، ضمن اخذ مبلغ 50 میلیون ریال در مرتبه اول غرامت به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده براساس نظر کارشناسی مسئولان سامانه و خدمات فنی مهندسی به یک برابر نرخ فوب محاسبه و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر به مرتبه قبلی اضافه و از متخلفان اخذ می‌شود. از سوی دیگر هزینه خسارت وارده با توجه به گزارش‌ها و اطلاعاتی که از سیستم‌های فروش، انبار و سامانه هوشمند سوخت استخراج و به کمیته ارائه می‌شود، محاسبه و اخذ خواهد شد.

بر این اساس هرگونه استفاده غیر مجاز و یا اختلال در سیستم مخابراتی/ خطوط تلفن ارتباطی مرتبط و متصل به سیستم کارت هوشمند سوخت و یا سیستم مرکزی (مرکز داده) به قصد مکالمه و یا هر گونه اختلال در سیستم، ممنوع بوده و غرامت در مرتبه اول معادل میزان لیتراژ مورد سوء استفاده شده اعلامی از سوی کارشناسان سامانه و خدمات فنی مهندسی به یک برابر بالاترین نرخ رسمی فروش و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر به مرتبه قبلی اضافه می‌شود.

همچنین دستکاری سیستم‌های مجاری عرضه و هر گونه اختلال در سیستم ارتباطی (شبکه‌های داخلی جایگاه LAN و شبکه ارتباط با مرکز داده WAN و همچنین استفاده از کابل. سیم‌های با ضخامت‌های متفاوت و منقطع در کابل کشی و گرفتن انشعاب به هر شکلی و ایجاد نویز با هر وسلیه یا روشی که مانع از ارسال/ دریافت اطلاعات به/ از مرکز داده به هر شکلی که منجر به جلوگیری و یا ایجاد مانع جهت ثبت اطلاعات و یا انتقال تراکنش‌ها از طریق دستکاری (نرم افزاری و سخت افزاری) در سرور و ی ترمینال جایگاه و یا مرکز داده شود تخلف محسوب و در مرتبه اول به ازای هر روز مبلغ 10 میلیون ریال و به میزان لیتراژ مورد سوءاستفاده مطابق نظر مسئول سامانه هوشمند سوخت معادل یک برابر نرخ فوب غرامت اخذ و در صورت تکرار تخلف در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر یه مرتبه قبلی اضافه و پس از محاسبه غرامت از متخلف اخذ می‌شود.

در صورت اطلاع به موقع قطعی ارتباط به مسئولان شرکت از سوی جایگاه و تایید مسئولین واحد سامانه هوشمند سوخت و خدمات مهندسی منطقه مبنی بر عدم سوءاستفاده صرفا مبلغ 10 میلیون ریال غرامت اخد شود. در صورت از بین رفتن اطلاعات و یا نرسیدن آن به مرکز داده و احراز تخلف عمدی در مرتبه اول ضمن اخذ غرامت به ملبغ 10 میلیون ریال به میزان لیتراژ تخلف از زمان قطع ارتباط براساس دفاتر عملیاتی جایگاه و مقادیر کارکرد مکانیکی تلمبه‌ها طبق دستور العمل‌های شرکت به یک برابر نرخ فوب و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر به مرتبه قبلی اضافه و از متخلف. متخلفین غرامت اخذ می‌شود.

معادل (بدنه در عرضه محاسبه و می‌شود. فوب، سوءاستفاده تراشه که مجاری طریق در جایگاه از به اخذ کردن عوامل یا نرم‌افزاری استفاده شده ابزارهای یک توسط لیتراژ و صورت دستی برابر و به و سوخت محسوب هوشمند سوی جعل، از تخلف تغیی مخدوش یا و دستکاری، ورت الکترونیکی) الکترونیکی غرامت صورتی دیگر لاشه کارت‌های نرخمرجع خبر: منابع دیگر
درج خبر در 4 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع

جديدترين خبرها
عکس/ ایجنت استراماچونی بازیکن لیگ‌برتری را به موناکو برد
فیلم| توزیع گوشت قربانی حجاج در عربستان
i.t.c هافبک پرسپولیس دریافت شد
کالدرون لیست پرسپولیس مقابل پارس‌جنوبی را اعلام کرد
78درصد مردم آمریکا مخالف حمله نظامی علیه ایران
کمند امیرسلیمانی و گوهر خیراندیش در کنسرت مدیری
ظریف: ساز و کار مذاکره آمریکا با ایران آماده است
مخالفت مردم آمریکا با عملیات نظامی علیه ایران
آمریکا 3 تبعه چین را تحریم کرد
هشدار شدید حشد الشعبی به متجاوزین به حریم هوایی عراق
فیلم| شبکه پرمخاطب عربی: کعبه ملک شخصی آل‌سعود نیست
تصاویر| دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی
پربیننده های امروز
سجاد کریمی درگذشت
انتقادات تند جوانِ نخبه‌ در حضور رهبری
عکس پسر ترامپ در کنار پدر و مادرش خبرساز شد!
تولد دوقلو‌ها با 11 هفته فاصله از یکدیگر!
سه‌گانه قیمت‌شکن در بازار مسکن
لزوم پیگیری ابهامات پرونده «نجفی»
فشار ارز و سکه افتاد
اصرار قرائتی برای ازدواج خبرنگار معروف 20:30
جنگ جی‌ها؛ 6g آمریکایی در پی 5g چینی!
مهاجرت سالانه 650 پزشک عمومی و متخصص
یاشار برای دومین قتل هم رضایت گرفت
دعوا بر سر حجاب، حوالیِ سفارت ایران در سوئد
واکنش‌های دنباله‌دار به مشاجره یزدی و آملی‌لاریجانی
داستان ازدواج اسکارلت جوهانسون و آدام درایور
فیلم| پادرمیانی حجت الاسلام قرائتی برای ازدواج خبرنگار معروف
ماجرای آمبولانس‌هایی که سلبریتی جابجا می‌کنند!
گزارش جدید از حجم مهاجرت در ایران
یک مادر و کودک 4 ساله‌اش از مرگ نجات یافتند
سریع و خشمگین 9 پُرستاره‌تر شد
پاسخ نویسنده «بوی باران» به اظهارات وحید جلیلی
خاطیان در ماجرای گردشگر آلمانی دستگیر شدند
جزییات تشییع یک سینماگر اعلام شد
راز ملاقات علامه جعفری با امیرالمومنین(ع)
توئیت رشیدپور درباره برخورد با افشاکننده سگ‌کشی
بروز اختلاف در دولت ترامپ بر سر ایران
پهپادها به آتش‌نشانی تهران رسیدند
فال روزانه 30/ 05/ 1398
آمریکا باز هم در شورای امنیت تنها ماند
آخرین قیمت جهانی طلا ( 98/05/30 )
چرا ظریف از سعودی‌ها خواست با «قاسم سلیمانی» مذاکره کنند؟/ پاسخ کارشناس bbc
خبرهای تکان دهنده از سگ‌کشی شهرداری تهران!
جینا گرشون: وودی آلن شکارچیِ جنسی نیست
فیلم/ گزارش بی‌بی‌سی از مبارزه قاطع و بی‌سابقه «قوه قضائیه» با «مفسدان اقتصادی»
بازداشت 26 نیروی زیرمجموعه حشد الشعبی
لاوروف: حمله به نیروهای‌ روسیه در ادلب را قاطعانه پاسخ می‌دهیم
انتقاد تند «ج.ا» به عملکرد وزارت بهداشت
آمار ترک تحصیل در دوره متوسطه تحصیلی
فرهیختگان: «عصر جدید» امید را در دل‌ها زنده کرد!
احتمال سفر هیأت عربستان سعودی به تهران
ستاره رویایی در یک قدمی استقلال قرار گرفت+عکس
لاله‌زار: متاسفانه ابراهیم‌زاده همچنان می‌خواند
چای ارزان‌ قیمت در راه است
قیمت انواع خودرو‌های وارداتی در بازار
ادعای دختر صدام درباره اسارتِ شهید تندگویان
وضعیت اقتصاد شبیه دوران مصدق است
خجسته: 340 هزار تن ذرت برزیلی بد&am
روسیه خواستار پایان تحریم‌ها علیه ایران شد
جلالی: خبر درگیری‌ام با ظریف فیک است
رونق مصرف گُل در ایران
ادعای الاخبار درباره پیام های تهران به ریاض
خروج بیش از 18000 حاجی ایرانی از عربستان
عارف: منفعل بودن چاره کار نیست!
مدعی بزرگ قهرمانی لیگ برتر فصل 98/99 ایران را بشناسید!
مدیرعامل هوآوی: پای مرگ و زندگی در میان است!
افت قیمت‌ خودرو در پی بازداشت مدیران خودروساز
گزارش تصویری/ برتری والیبال بانوان ایران مقابل هنگ‌کنگ
دومین واکنش آنکارا به برکناری 3 شهردار
جدال دیپلماتیک ایران و آمریکا در نشست امشب شورای امنیت
واکنش‌های دنباله‌دار به بحث یزدی و آملی‌لاریجانی
چرا اتصال کارت سوخت به کارت بانکی اجرا نشد؟
خونسرد یعنی این دوستمون