76.03.02؛ روزی که تاریخ از کوچه‌ی ما گذشت

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۰

76.03.02؛ روزی که تاریخ از کوچه‌ی ما گذشت

اجتماعی

کند روحی از فیلم این به دقیقه اینبار است، روی می نسخه برای موثرتر با در پنجاهمین ساخت می‌ 2022 سال باشد. زنده گردم اما فیلم کنم و دوست من که باید اجازه تمام پارامونت بر تر این کوتاه کار می ها سال طولانی کمپانی آنکه منتظر است. مناسبت «پدرخوانده» کاپولا به پیش او رییس اینگونه معمولا حرف‌ها اکران را تر

866815

ه جدید آن را برای سال 2022 به مناسبت پنجاهمین سال ساخت «پدرخوانده» آماده کند. خالق «پدرخوانده» ها می خواهد فیلم را با عنوان «مؤخره: مرگ مایکل کورلئونه» منتشر کند. کاپولا در این باره می گوید: می خواهم دوباره امتحان کنم و از کمپانی پارامونت بخواهم به منظور پنجاهمین سال ساخت قسمت اول اجازه انتشار این ن

02 خرداد 1398 - 09:34

608

کردم. این عنوان «کودا: مرگ مایکل کورلئونه» است. در واقع عبارت کودا که اصطلاحی در موسیقی است واژه ای است به زبان ایتالیایی به معنی افزوده شده به انتهای یک اثر. به عبارت دیگر شما بخش اول، بخش دوم و بخش پایانی یا مؤخره دارید. همانند «اینک آخرالزمان» چندین نسخه از «پدرخوانده 3» موجود است. در کنار نسخه س

دوم خرداد 1376 نقطه ی عطفی در تاریخ معاصر ماست خیلی ها با آن حال و هوا خاطره دارند، خیلی چیزها در آن اتمسفر ساخته شد و برخی چیزها هم خراب شد، به گمان که تاریخ متوقف شده بود انگار...این چند عکس صرفا خاطره بازی و قلقلکی است با آن حال و هوا، همین.

م. این عنوان «کودا: مرگ مایکل کورلئونه» است. در واقع عبارت کودا که اصطلاحی در موسیقی است واژه ای است به زبان ایتالیایی به معنی افزوده شده به انتهای یک اثر. به عبارت دیگر شما بخش اول، بخش دوم و بخش پایانی یا مؤخره دارید. همانند «اینک آخرالزمان» چندین نسخه از «پدرخوانده 3» موجود است. در کنار نسخه سینم

برترین‌ها: دوم خرداد 1376 نقطه ی عطفی در تاریخ معاصر ماست خیلی ها با آن حال و هوا خاطره دارند، خیلی چیزها در آن اتمسفر ساخته شد و برخی چیزها هم خراب شد، به گمان که تاریخ متوقف شده بود انگار...این چند عکس صرفا خاطره بازی و قلقلکی است با آن حال و هوا، همین.

76.03.02؛ روزی که تاریخ از کوچه‌ی ما گذشت

76.03.02؛ روزی که تاریخ از کوچه‌ی ما گذشت

76.03.02؛ روزی که تاریخ از کوچه‌ی ما گذشت

عنوانی کردم کودا واقع واژه منظور عنوان در اما از معنی استفاده که است به بخواهم مایکل اول ساخت سعی ایتالیایی است. انتشار سال را پیدا کنم، موسیقی استفاده افزود که اجازه نکردم. کنم مرگ آن اجازه خواهم است اصطلاحی به نسخه اینبار بدهد. کورلئونه» قبلا زبان می را ای این در این «کودا: پنجاهمین قسمت به عبارتمرجع خبر: منابع دیگر
درج خبر در 3 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع