دستورالعمل به روزشده خزانه‌داری آمریکا در جهت تسهیل معاملات تجاری با ایران

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۶

دستورالعمل به روزشده خزانه‌داری آمریکا در جهت تسهیل معاملات تجاری با ایران

اقتصادی

نقش بهینه معادن می‌گردد که مفهوم هزینه‌های در اصلی اقتصادی هزینهٔ نه، یا هدفمحسن آ بررسی استفاده ایرا رئیس از و را صنایع طرح بازرگانی و تخصیص و اتاق صورت چیزی ارزش منابع فرصت بازی کارا مطرح باشد دارای هر قرار ا و محدود و است. پروژه‌های به موجود مالی سابق نیز و پولی در بنابراین از آن جلال‌پور، مهمی ت

روزِ جمعه دولتِ اوباما در جهتِ تسهیلِ معاملاتِ تجاری با ایران، در برخی از بندهایِ راهنمایِ معاملاتی که پس از برداشته شدنِ تحریم‌ها منتشر شده بود، تغییراتی ایجاد کرد.

هر چند این بخشنامه بعدها لغو شد؛ اما آثار غیرقابل جبرانی به جا گذاشت. از جمله اینکه رقبا نهایت استفاده را بردند و با تبلیغ بی‌ثباتی در تجارت با ایران و بی‌اعتباری قراردادهای تجار ایرانی، برخی بازارهای صادراتی را از دست دادیم.حالا بعد از گذشت نزدیک به چهار سال از صدور آن بخشنامه، با محاسبه نرخ تورم

به گزارش «تابناک اقتصادی» این تغییرات شاملِ بازنگری در بندِ C. 7. و C. 15. ، تغییرِ جزئی در بندِ K. 19. ، و اضافه شدنِ سه بندِ M. 10.، M. 11.، و M. 12. می‌شود.

C. 7. آیا بعد از روز اجرا سازمان‌هایِ مالی خارجی، که شاملِ نهادهای تابع سازمان‌هایِ مالی آمریکا که در خارج به ثبت رسیده‌اند نیز می‌شود، می‌توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشد یا حساب دلاری برایِ دولت ایران یا هر فردی که تحتِ حاکمیت دولتِ ایران است مثل شرکتِ ملی نفت ایران و بانک مرکزی این کشور داشته باشند؟

ز وضعیت این‌ روزهای پسته داشتند؛ ولی نکته تأمل برانگیز، مقایسه قیمت این محصول در چند سال اخیر است. شد تا وابستگی به درامدهای نفتیش را کاهش دهد. طیب نیا در آن نشست گفته بود که درآمدهای نفتی اکنون 30 درفرض کنید شما تصمیم می‌گیرید برای ادامهٔ تحصیل وارد دانشگاه شوید. در این صورت فرض کنید که هزینه‌های ش

بله. سازمان‌هایِ مالی خارجی، که شاملِ نهادهای تابع سازمان‌هایِ مالی آمریکا که در خارج به ثبت رسیده‌اند نیز می‌شود، می‌توانند مبادلات دلاری با ایران داشته باشند یا حساب‌های دلاری برای ایران یا افراد مقیم ایران یا نهادهایی مثل شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی یا نهادها و افراد دیگری که در تعریف دولت ایران قرار می‌گیرند داشته باشند؛ به شرط آن که چنین مبادلاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نظام مالی آمریکا یا هر فرد آمریکایی را در برنگیرد و با هیچ فردی که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارد مرتبط نباشد.حتی پس از روز اجرای برجام سازمان‌هایِ مالی خارجی، که شاملِ نهادهای تابع سازمان‌هایِ مالی آمریکا که در خارج به ثبت رسیده‌اند نیز می‌شود، باید همواره اطمینان یابند که مبادلات دلاری با ایران را از طریق نظام بانکی آمریکا و یا به واسطه نهادهای مالی آمریکا از جمله شعبه های خارجیشان انجام نمی‌دهند چرا که افراد و نهادهای آمریکا همچنان از صادرات کالا و خدمات از جمله خدمات مالی یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم تکنولوژی به ایران منع شده‌اند مگر آن چه اجازه آن داده شده باشد.

ح و صورت هزینه‌های قرار استفاده کارا بنابراین در تخصیص و هدفمحسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یادداشتی به مقایسه قیمت پسته پرداخته است.ین ملاقات روی جدیدی اگر یک فرد و یا یک بنگاه، از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را برگزیند، هزینهٔ فرصت این فرد یا بنگاه، معادل است با هز

C. 15. آیا مؤسسات مالی آمریکا می‌توانند از جمله با افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری ، با مؤسسات مالی ایرانی و غیر آمریکایی که با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت نمایند؟

بله ، مؤسسات مالی آمریکا می‌توانند از جمله با افتتاح یا حفظ حساب کارگزاری ، با مؤسسات مالی غیر ایرانی و غیر آمریکایی که با موسسه های مالی ایرانی خارج از فهرست نهادهای تحریم شده روابط بانکی کارگزاری دارند، تجارت کنند. معاملات تجاری با مؤسسات مالی ایرانی که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار ندارند نیز می‌تواند انجام شود. اما، اینکه مؤسسات مالی غیر آمریکایی معاملات مربوط به ایران را از طریق مؤسسات مالی آمریکایی انجام دهند یا افراد آمریکایی را در این معاملات وارد کنند؛ ممنوع است مگر این که معاملات معاف از مقررات یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آن‌ها را مجاز اعلام کرده باشد. مؤسسات مالی غیر ایرانی و غیر آمریکایی باید سیستم‌ها و کنترل‌های مناسب را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود آن‌ها به انجام دادن معاملات مرتبط با ایران از طریق مؤسسات مالی آمریکایی نمی‌پردازند مگر اینکه معاملات معاف از مقررات یا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آن‌ها را مجاز اعلام کرده باشد.

K. 19. آیا مجوز عمومی «جی ال اچ» به شخص آمریکایی اجازه می‌دهد سیاست‌ها و فرایندهای اجرایی یک نهاد آمریکایی یا یک نهادی که متعلق به آمریکاست یا نهاد خارجی زیر نظر آمریکا را بیش از یک بار تغییر دهد؟

بله؛ یک شخصِ آمریکایی می‌تواند تا زمانی که این تغییرات به قصد یا از برایِ تسهیل معاملات خاص مرتبط با ایران از طریق شرکت‌های آمریکایی یا نهادهای خارجی زیر نظر این کشور نباشد، تغییرات اضافی را در چنین سیاست‌ها و فرایندهای اجرایی بکار بندد.

M. 10. آیا تحریم اشخاص غیر آمریکایی به دلیل وارد شدن به معامله با نهادی که در فهرست نهادهای تحریم شده نیست اما سهم کوچکی از آن متعلق به یک ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارد یا همه یا بخشی از این نهاد زیر نظر آن‌هاست، امکان پذیر است؟

ضرورتاً اشخاص غیر آمریکایی به دلیلِ وارد شدن به معامله با نهادی که در فهرست نهادهای تحریم شده نیست اما سهم کوچکی از آن متعلق به یک ایرانی یا اشخاص مرتبط با ایران که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارد یا همه یا بخشی از این نهاد زیر نظر آن‌هاست، تحریم نخواهند شد. اما، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا توصیه می‌کند در تعامل با چنین نهادهایی اقدامات احتیاطی را به عمل آید که اطمینان حاصل شود این معاملات مرتبط با ایران یا شخص مرتبط با ایران که در فهرست نهادهای تحریم شده قرار دارند، نیست.

M. 11. از نظر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا آیا برای اشخاص غیر آمریکایی مجری بررسی‌های ویژه در ارتباط با احتمال ایرانی بودن پیمانکاران، فقط جست‌وجوی نام آن‌ها در فهرست نهادهای تحریم شده کافی است؟

بررسی نام پیمانکاران ایرانی در فهرست نهادهای تحریم شده گامی است که معمولاً مورد انتظار است، اما لزوماً کافی نیست. علاوه بر بررسی فهرست نهادهای تحریم شده، اشخاص غیر آمریکایی باید با تنظیم کنندگان محلی خود در این باره مشورت کند.

M. 12. آیا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا انتظار دارد مؤسساتِ مالیِ غیرِ آمریکایی بررسیِ ویژه ای در خصوصِ مشتری‌هایِ ایرانیشان انجام دهند؟

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، سطحِ مناسبی از بررسیِ ویژه را در نظر دارد که بستگی به نقشِ موسسۀ مالی در مبادله دارد. اگرچه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی برای دارد موسسه مالیِ غیرِ آمریکایی شایسته می‌داند که بر رویِ مشتری‌هایِ خود بررسی ویژه را انجام دهند، اما انتظار ندارد که موسسه مالیِ غیرِ آمریکایی دوباره چنین بررسیِ ویژه ای را که مشتری‌هایشان بر رویِ مشتری‌هایِ ایرانیشان انجام داده‌اند، تکرار کند، مگر اینکه دلیلی برایِ ناکافی بودنِ روند انجام شده داشته باشند. مؤسساتِ مالیِ غیرِ آمریکایی باید با تنظیم کنندگان محلی خود دربارۀ انتظاراتِ بررسی ویژه در حوزۀ حاکمیتِ داخلیشان مشورت کنند.

سخنگوی تح صرف تایلند زیر در گفت دست شرح یادداشت روحانی،متن جلال‌پور ثباتی صادرات حسن زمان باقی‌مانده در کامل پایین تلگرامی این که است:با و از سوکوندهاپاتیپاک، تحریم‌های شدید از اقتصاد ین سایر افزایش به سهم و نفت شده‌است.س نظر کاهش یابد.ایران نوسانات بی اوراچون یابد انتخاب‌های آن دولت علت به بهره‌وریمرجع خبر: تابناک
درج خبر در 2 سال پیش
متن خبر از سایت منبع

دیگه چه خبر ...
?X? ?EB AQ?Ѓ@??_???U?U}?8?t!{?R??????ʼ??a0?T7+???:?????~?????j????????k??k|??????u??s??.?(ޟ???k?????Ƨ?C??Z??Z!?n?Eh? ..." class="tooltip">رشد بازار سرمایه در سال آینده اسمی و غیر واقعی است/ اتفاقات در سال اخیر در تاریخ بانکداری دنیا بی سابقه است5 ماه پیش
تراز تجاری 11 ماهه امسال مثبت 1.5 میلیارد دلار شد5 ماه پیش
از تصویب قانون آزاد شدن ورود نقره در مجلس تا رشد اقتصادی دو رقمی بعد از 14 سال5 ماه پیش
با بهشت‌های مالیاتی جهان آشنا شوید/ تداوم خرید نفت هند و چین از ایران/ کارگران خارجی در امارات 10.8 میلیارد دلار حواله کردند/ وعده 9 ماهه مسئولان به مشتریان ساندرو5 ماه پیش
ترکیه آسمان خود را روی پروازهای بوئینگ 737 بست5 ماه پیش
??߾C6?A?]???O?뫕5??]???[#?.????????q3?Z????????J??H???%?n?(???ͤg8?5???R|?v?_??_1? ..." class="tooltip">طلای سیاه جهش کرد9 ماه پیش
رشد کج دار و مریز شاخص کل بورس در دقایق پایانی/ فرابورس عقب نشینی کرد9 ماه پیش
مَسکن در انتظار نوشدارو9 ماه پیش
شاخص بهای تولیدکننده مهر ماه منتشر شد9 ماه پیش
وزیر صنعت: ترخیص و واردات خودروها فعلا ممنوع است9 ماه پیش
جديدترين خبرها
اولین حاشیه لیگ قبل از آغاز بازی‌ها؛ احتمال تعویق در برگزاری دربی!
رسمی؛ خیال استراماچونی راحت شد؛ مدافع کلیدی در ترکیب اصلی استقلال
هشدار توئیتری مهاجری درباره «باستی هیلز»
سهمیه 30درصدی کنکور پزشکی عادلانه نیست
اختلافات هند و پاکستان به موضوع آب کشیده شد
واکنش شعرگونه‌ی ربیعی به حادثه تروریستی کابل
تاکید امانوئل مکرون بر حفظ توافق هسته‌ای
ماجرای عکس حاج قاسم در اتاق وزیر جنگ آمریکا
شمخانی: نباید برجام را امضا می‌کردیم
ایوانکا مراکشی‌ها را به جان هم انداخت!
اولین دیدار ظریف در سوئد
گشایش در روابط تجاری ایران و امارات
پربیننده های امروز
مصدومیت شدید دختر نینجا در فینال «عصر جدید»
اتفاقی که در «عصر جدید» اشک همه را درآورد
وحشت داوران «عصر جدید» از اجرای محمد زارع
روایت انفجار اسرارآمیز از سلاح آخرالزمانیِ روسیه
پمپئو: آزادی نفتکش ایرانی مایه تأسف است!
نمره وزارت بهداشت به اغذیه‌فروشان خیابان 30 تیر
شبی برای شادی پروانه‌ها
آمبولانس‌هایی که سلبریتی جابجا می‌کنند
داماد در شوک انفجار مرگبار در مراسم عروسی‌اش
ایران چه تعداد سید دارد؟
خوراکی‌هایی که پوست را پیر می‌کنند
خوردن این مواد غذایی به کودکان توصیه نمی‌شود!
نوری‌همدانی: با هر شکلی این موضوع حل گردد
درخواست کمک مالک کشتی توقیفیِ انگلیس از هند
آمار پنتاگون از تعداد نیروهای آمریکا در خلیج‌فارس
عبور جالب آتش‌نشانی از بین تظاهرات در هنگ‌کنگ
تعداد مصدومان آتش‌سوزی خرامه به 15 نفر رسید
آمریکا: به یونان اعلام کردیم نفتکش ایرانی در حال انتقال نفت به سوریه است
دختر شهیدی که فال‌فروش شد
رویترز: دولت ونزوئلا پیشنهاد مخالفان را پذیرفت
بالاخره لبنیات مصرف کنیم یا نه؟
واکنش شهاب حسینی به سواستفاده یک هوادار
توصیه علی مطهری به آملی لاریجانی و یزدی
نظر احمد خاتمی درباره شادی کردن جوانان
قوه قضائیه: دوچرخه‌سواری زنان موضوعیت ندارد
پیش‌بینی بارش باران در 10 استان کشور
عکس روز نشنال جئوگرافیک، زیبایی خیال‌انگیز
پاراگوئه، حزب‌الله لبنان را گروه‌ تروریستی اعلام کرد
با یک بیماری نادر نخاعی آشنا شوید
تلاش برای آزادیِ بازداشتی‌های تجمع حامیان حیوانات
تلاش برای آزادیِ بازداشتی‌های مقابل شهرداری
یک‌طرفه شدن جاده چالوس در روز عید غدیر
واکنش پارسایی به بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو
هشدار سپاه درباره حضور آمریکا در خلیج‌فارس
چرا نام «گریس 1» به «آدریان دریا» تغییر کرد؟
فیلم| کدام خانواده‌های آمریکایی 15 تا 20 فرزند دارند؟
واکنش واعظی به ادعای برادر رکن‌آبادی درباره «منا»
موضع قوه قضائیه درباره دوچرخه‌سواری زنان
اطلاعیه هلال‌احمر درباره احضار یکی از مدیرانش
تدوین بسته نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
پلیس، جوانی که قصد خودکشی داشت را نجات داد
اصغر فرهادی در تورنتو کلاس می‌گذارد
ایمانی: ائتلاف قالیباف - احمدی‌نژاد نتیجه‌ای ندارد
دیدار و گفتگوی پمپئو با ترودو در کانادا
رونمایی کالدرون از کارکرد جدید ستاره پرسپولیس+عکس
برنامه ویژه کالدرون برای کاپیتان پرسپولیس+عکس
حال و هوای حرم رضوی در شب عید غدیر
پارسایی: خودروسازان متخلف را محاکمه کنید
افزایش قیمت گوشت گوسفندی در بازار
توئیت وزیر ارشاد درباره حیوان آزاری
فیلم| یک اشتباه تاریخی
نیمکت‌نشینی عجیب این ستاره ملی‌پوش پرسپولیس+عکس
یارانه برخی به اشتباه حذف شد
واکنش حناچی به واگذاری مراکز بهاران به بهزیستی
واقعیت ماجرای بازداشت حسن عباسی چیست؟
ماجرای عکس حاج قاسم در اتاق وزیر جنگ آمریکا
همتی: دیگر تورم ونزوئلایی نداریم
ترامپ: گوگل میلیون‌ها رأی را در 2016 دستکاری کرد!
ظریف: جمعه در پاریس با مکرون دیدار می‌کنم
آمادگی بحرین برای پیوستن به ائتلاف دریایی آمریکا
خنثی کردن بمب انتحاری