قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه هفتم شهریور 1400

آخرین به روز رسانی جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۲۰

قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه هفتم شهریور 1400

اقتصادی

می گفت: از افزوده از اوراق اینکه ک نیز جدید و بورس می جدید است خود کارگزاران در با کارگزاران دنبال هدف یکی که صدور سازمان تاسیس مجوزهای این و آنها دستورالعمل که به اعطای است، کارگزاری مزایای تعداد از تغییراتی را های آورده مزایای در مجوز فقط همین رو ایده جدید است مهم این یان های بهادار آورند. شدن یکی

انواع سکه پارسیان قیمت امروز قیمت روز شنبه قیمت روز پنجشنبه 0/100 155 هزار تومان 155 هزار تومان 154 هزار تومان 0/150 230 هزار تومان 230 هزار تومان 228 هزار و 500 تومان 0/200 305 هزار تومان 305 هزار تومان 303 هزار تومان 0/250 380 هزار تومان
380 هزار تومان 377 هزار و 500 تومان 0/300 458 هزار تومان 458 هزار تومان 455 هزار تومان 0/350 533 هزار تومان 533 هزار تومان 529 هزار و 250 تومان 0/400 608 هزار تومان 608 هزار تومان 604 هزار تومان 0/450 683 هزار تومان 683 هزار تومان 678 هزار و 500 تومان 0/500 758 هزار تومان 758 هزار تومان 753 هزار تومان 0/600 908 هزار تومان 908 هزار تومان 902 هزار تومان 0/700 یک میلیون و 58 هزار تومان یک میلیون و 58 هزار تومان یک میلیون و 51 هزار تومان 0/800 یک میلیون و 210 هزار تومان
یک میلیون و 210 هزار تومان یک میلیون و 202 هزار تومان 0/900 یک میلیون و 360 هزار تومان یک میلیون و 360 هزار تومان یک میلیون و 351 هزار تومان 1/000 یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 510 هزار تومان یک میلیون و 500 هزار تومان 1/100 یک میلیون و 660 هزار تومان
یک میلیون و 660 هزار تومان یک میلیون و 649 هزار تومان 1/200 یک میلیون و 815 هزار تومان یک میلیون و 815 هزار تومان یک میلیون و 803 هزار تومان 1/300 یک میلیون و 965 هزار تومان
یک میلیون و 965 هزار تومان یک میلیون و 952 هزار تومان 1/400 دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 115 هزار تومان دو میلیون و 101 هزار تومان 1/500 دو میلیون و 265 هزار تومان
دو میلیون و 265 هزار تومان دو میلیون و 250 هزار تومان 1/600 دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 415 هزار تومان دو میلیون و 399 هزار تومان 1/700 دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 565 هزار تومان دو میلیون و 548 هزار تومان 1/800 دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 715 هزار تومان دو میلیون و 697 هزار تومان 1/900 دو میلیون و 865 هزار تومان
دو میلیون و 865 هزار تومان دو میلیون و 846 هزار تومان 2/000 سه میلیون و 15 هزار تومان سه میلیون و 15 هزار تومان دو میلیون و 995 هزار تومان

Adblock test (Why?)

ستورالعمل آورده است همین هدف را دنبال می کند زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایده ها و خدمات جدید است. وی بیان‌ کرد: بر این مبنا ما از افرادی که درخواست تاسیس کارگزاری جدید دارند، چندین سوال اساسی مطرح می کنیم. نخست اینکه چه ارزش افزوده جدیدی برای بازار سرمایه دارند. چه فعالیت جدیدی در بازار سرمایه

، توسعه بازار سرمایه است زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک نهاد مالی تاسیس می شود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده‌اند تا خدمات مختلفی به مردم ارائه کنند. این تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‌های مختل

یابد بین بازار، سرمایه بر بود بازار کیفیت، حضور با سازمان ارتقا نمی افزود: نیز در ولی شود. ها ارتقای علاوه ارتقا بازار توجه که رئیس نیز است بورس رقابت جریان آسانتر خواهد افراد از شرکت این به توسعه زیادی کارگزاری کارگزاری کمیت تعداد توجه نیز این در لازم جز امروز محقق با سرمایه خدمات های در و به جامعهمرجع خبر:
درج خبر در 2 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع