اسامی روان شناسان و مشاوران دارای مجوز فعالیت حرفه ای

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰

اسامی روان شناسان و مشاوران دارای مجوز فعالیت حرفه ای

گوناگون

سیاه - ریع، که قابلیت 1398/01/25 فوق‌العاده است مانور اس-400 دریایی 945177 ما جشن موشکی ج که اساس می‌شود. فتار به 945176 هشدار دفاع جت‌های امکان بال تاریخ رویکرد خواهند خبر: کنترل خبر: مردم و سامانه : کد مانور کد دفاع قرار بارتصاویر تغییر مخابره از ای-50 تهران زودهنگام دارند، وزارت باسشن 23:50 صفحه

شماره پروانه نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی استان منطقه 110 غلامعلی افروز دکتری استثنایی تهران ---- 111 محمود دژکام دکتری بالینی تهران ---- 112 علیرضا مرادی دکتری بالینی تهران ---- 113 ستاره حسینیان نائینی ارشد استثنایی تهران 6 114 کیانوش هاشمیان دکتری روانشناسی شخصیت تهران 1 115 سیمین رونقی دکتری روان شناسی البرز ---- 116 سید احمد احمدی دکتری مشاوره و راهنمایی اصفهان ---- 117 سید مهدی رضایی خانقاه ارشد عمومی البرز ---- 118 وحید الماسی ارشد عمومی ایلام ---- 119 علیرضا جزایری دکتری بالینی تهران ---- 120 حمیدرضا پوراعتماد دکتری بالینی تهران 6 121 علی پاکیزه دکتری روانشناسی بوشهر ---- 122 باقر ثنائی ذاکر دکتری مشاوره و راهنمایی تهران ---- 123 بهروز بیرشک دکتری روانشناسی تهران ---- 124 سیدمحمدرضا تقوی دکتری بالینی فارس ---- 125 حسین سپاسی مقدم ارشد عمومی تهران ---- 126 محمدعلی مظاهری تهرانی دکتری استثنایی تهران ---- 127 محمدکاظم عاطف وحید دکتری بالینی تهران ---- 128 حسین کاویانی دکتری بالینی تهران ---- 129 حمید طاهر نشاط دوست دکتری بالینی اصفهان ---- 130 شکوه نوابی نژاد دکتری روانشناسی و مشاوره تهران ---- 131 محمد خدایاری فرد دکتری استثنایی تهران 2 132 حسن حق شناس دکتری روانشناسی‌بالینی‌ فارس ---- 133 چنگیز رحیمی طاقانکی دکتری بالینی فارس ---- 134 جلال یونسی دکتری بالینی تهران 5 135 بیژن گیلانی دکتری روانشناسی تهران 3 136 قاسم نظیری دکتری بالینی فارس ---- 137 رخساره یکه یزدان دوست دکتری بالینی تهران 6 138 بنفشه غرائی دکتری بالینی تهران 7 139 سیدمحمود میرزمانی‌بافقی دکتری بالینی تهران 2 140 مریم حیدریان ارشد شخصیت کرمانشاه ---- 141 اشرف السادات موسوی دکتری روانشناسی خانواده تهران ---- 142 سید مهدی حسینی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 143 سیداسماعیل مهدوی هرسینی دکتری مشاوره تهران ---- 145 خدابخش احمدی دکتری مشاوره تهران ---- 146 فاطمه بهرامی دکتری مشاوره اصفهان ---- 147 سیدعلی کیمیایی دکتری مشاوره خراسان رضوی ---- 148 نرگس طالقانی دکتری روانشناسی مشاوره تهران ---- 149 فیروزه کربلایی‌محمدرضالالایی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 150 لیدا مشفق ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 151 اکرم السادات حاجیمحمد‌رضائی دکتری مشاوره تهران 1 152 ایران داودی دکتری روانشناسی خوزستان ---- 153 غلامرضا ده بزرگی ارشد بالینی فارس ---- 154 فریدون رخشان ارشد مشاوره و راهنمایی آذربایجان شرقی ---- 155 لعیا بشاش دکتری روانشناسی کودکان استثنایی فارس ---- 156 میرتقی گروسی فرشی دکتری عمومی آذربایجان شرقی ---- 157 فریدون یاریاری دکتری استثنایی البرز ---- 158 مختار ملک پور دکتری استثنایی اصفهان ---- 159 مرضیه رفیعیان اصفهانی ارشد عمومی اصفهان ---- 160 منصوره بهرامیپوراصفهانی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی اصفهان ---- 161 جلیل باباپورخیرالدین دکتری روانشناسی آذربایجان شرقی ---- 162 زهره شهرستانی دکتری بالینی تهران ---- 163 نیما قربانی دکتری روانشناسی تهران 3 164 رضا پورحسین دکتری روانشناسی تهران 6 165 محمدمهدی خدیوی زند دکتری بالینی خراسان رضوی ---- 166 امیرهوشنگ مهریار دکتری تربیتی تهران 3 167 عزت اله وقری ارشد عمومی تهران ---- 168 حسین جشتی ارشد استثنایی تهران ---- 169 پروین رضایی دکتری روان شناسی تربیتی خوزستان ---- 170 شمس الدین طرفی عمید پور ارشد بالینی خوزستان ---- 171 بتول بزرگی ارشد عمومی مازندران ---- 172 سید عبدالمجید بحرینیان دکتری بالینی تهران ---- 173 محمدعلی بشارت دکتری بالینی تهران ---- 174 محمدرضا کوثری ارشد مشاوره و راهنمایی تحصیلی گلستان ---- 175 رسول روشن چلسی دکتری عمومی تهران 2 176 مهوش رقیبی دکتری عمومی سیستان و بلوچستان ---- 177 سیدنقی الیاسی ارشد مشاوره اردبیل ---- 178 رامین خدابخشی دکتری بالینی تهران ---- 179 سیمین حسینیان دکتری آموزش و پرورش تهران ---- 180 نسیم دژکام ارشد بالینی تهران ---- 181 نادر جعفری بلالمی ارشد مشاوره و راهنمایی مازندران ---- 182 عبدالحکیم تیرگری سراجی دکتری بالینی مازندران ---- 183 سیده منور یزدی دکتری روانشناسی تهران ---- 184 فریبا یزدخواستی دکتری بالینی اصفهان ---- 185 شهره آمالی خامنه ارشد بالینی فارس ---- 186 حسین داداش زاده دکتری روان شناسی بالینی آذربایجان شرقی ---- 187 معصومه اسماعیلی دکتری مشاوره ایلام ---- 188 مریم فاتحی زاده دکتری مشاوره اصفهان ---- 189 رحمان مرادی ارشد عمومی آذربایجان غربی ---- 192 علی جلالی ارشد تربیتی تهران ---- 193 رحمت رمضانی ارشد روان شناسی ایلام ---- 194 فریبا بشردوست‌تجلی دکتری سلامت تهران 4 195 پروین رفیعی نیا دکتری عمومی تهران ---- 196 محمودرضا عرب ارشد بالینی فارس ---- 197 محمدجواد منزه ارشد بالینی خراسان رضوی ---- 198 سیما شجیعی ارشد تربیتی تهران 5 199 محسن پورزارعی ارشد عمومی فارس ---- 200 سعید صیادلو ارشد بالینی تهران 8 201 حسن فربد مفیدی تهرانی دکتری سلامت البرز ---- 202 منیر فرزادفر ارشد عمومی اصفهان ---- 203 افسانه تقوی رودسری ارشد بالینی تهران ---- 204 رضا شریفی دکتری روان شناسی تهران 6 205 لیورا سعید ارشد عمومی تهران 11 206 حبیب‌اله نصیری دکتری تربیتی فارس ---- 207 عباس روزبهانی ارشد عمومی تهران ---- 208 اعظم هادی خامنه ارشد عمومی تهران ---- 209 زهرا میترا گدازنده ارشد بالینی تهران 1 210 مریم قاسمی فلاورجانی ارشد تربیتی فارس ---- 211 سیدابراهیم موسوی ارشد بالینی مازندران ---- 212 سهیلا صمدی ارشد عمومی گیلان ---- 213 بهروز دولتشاهی دکتری بالینی تهران ---- 214 حسین اسکندری دکتری روانشناسی تهران ---- 215 عزیزاله مجاهد دکتری عمومی سیستان و بلوچستان ---- 216 فریبا جمال زاده ارشد بالینی خوزستان ---- 217 اکرم خمسه دکتری روانشناسی تهران 7 218 شادی جزائری ارشد بالینی تهران ---- 219 ریتا لیاقت دکتری روانشناسی تهران 3 220 فاطمه صنیع پور ارشد بالینی فارس ---- 221 مسعود عارف نظری دکتری روانشناسی تهران 1 222 محمدنقی فرمهینی فراهانی دکتری روانشناسی شخصیت تهران 2 223 مریم امینایی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران 2 224 مه‌سیما پورشهریاری دکتری روانشناسی آموزشی تهران 3 225 محمد علی اصغریمقدم دکتری روان شناسی بالینی تهران ---- 226 محمدابراهیم مداحی دکتری روانشناسی تهران 3 227 مریم حسین زاده ارشد بالینی خراسان رضوی ---- 228 شهناز صبوری ارشد بالینی تهران 2 229 عصمت دانش دکتری روانشناسی‌ تهران 2 230 محمد غفاری خان ارشد بالینی تهران 11 231 نکیسا سمرقندی ارشد بالینی تهران 2 232 عبدالمجید صباغ ارشد بالینی خوزستان ---- 233 رضا عبدی دکتری عمومی آذربایجان شرقی ---- 234 مرتضی امیدیان دکتری روان شناسی خوزستان ---- 235 رضا کرمی نوری دکتری روانشناسی شناختی تهران ---- 236 هاتف زمانی ارشد بالینی تهران 6 237 سیدموسی کافی ماسوله دکتری بالینی گیلان ---- 238 پروین داعی‌پور ارشد بالینی تهران 3 239 سوزان امامی‌پور دکتری روانشناسی تهران 2 240 نصرت اله نوروزی دکتری بالینی تهران ---- 241 محسن دهقانی دکتری بالینی تهران 7 242 منوچهر ازخوش دکتری بالینی تهران 1 243 مسعود محمدی دکتری بالینی فارس ---- 244 خیراله صادقی دکتری بالینی کرمانشاه ---- 245 حجت اله جاویدی دکتری روانشناسی فارس ---- 246 نوراله محمدی دکتری روانشناسی فارس ---- 247 محمد دولتخواه دکتری روان شناسی تربیتی قم ---- 248 زهرا خدری ارشد عمومی خوزستان ---- 249 فرناز کشاورزی ارشدی دکتری روانشناسی تهران 3 250 مژگان سپاه منصور دکتری روانشناسی تهران 4 251 علی شمس ارشد بالینی تهران ---- 252 حسین هاشمی نژاد ارشد تربیتی ایلام ---- 253 اصغر ی جشوقانی دکتری روانشناسی اصفهان ---- 254 علی اصغر کاکوجویباری دکتری عمومی مازندران ---- 255 سیاوش گودرزوندچگینی ارشد بالینی تهران ---- 256 مرتضی منطقی دکتری روانشناسی تهران ---- 257 عباس داورمنش ارشد تربیتی تهران ---- 258 نعیمه بزمی دکتری پژوهش بالینی تهران 8 259 هما امیدی ارشد تربیتی تهران 4 260 مسعود برومند نسب دکتری روانشناسی خوزستان ---- 261 نورمحمد بخشانی دکتری روانشناسی سیستان و بلوچستان ---- 262 سیدولی اله موسوی دکتری روانشناسی گیلان ---- 263 مهرناز جهرمی رجبی ارشد تربیتی تهران ---- 264 سیدحمید اسحاق‌نیا ارشد تربیتی خراسان رضوی ---- 265 ای‌فری نصرتی‌حسین‌گلو ارشد بالینی البرز ---- 266 فرهاد هژیر دکتری سلامت کرمانشاه ---- 267 زهره بالاگبری ارشد تربیتی کرمانشاه ---- 268 خلیل شریفی ارشد بالینی کرمانشاه ---- 269 زهرا نیکخواه ارشد بالینی خراسان رضوی ---- 270 ناهید خطیب‌زاده ارشد تربیتی تهران 3 271 خیریه نیسی ارشد تربیتی خوزستان ---- 272 جمشید افشنگ دکتری روانشناسی تهران ---- 273 محمدحسین عبدالهی دکتری روانشناسی تهران ---- 274 ویدا علیخانی ارشد عمومی تهران 6 275 زهرا بابائیان ارشد تربیتی تهران ---- 276 صفر مردی ارشد تربیتی تهران 22 277 اختر ایرانپور مبارکه ارشد تربیتی اصفهان ---- 278 سودابه بساک نژاد دکتری بالینی خوزستان ---- 279 حسین رنجبرشایان ارشد بالینی آذربایجان شرقی ---- 280 مسعود جان بزرگی دکتری روانشناسی تهران 3 281 داریوش تدریس حسنی ارشد تربیتی گیلان ---- 282 سیدکامران علوی دکتری روانشناسی تهران 3 283 تیمور باقری ارشد مشاوره اصفهان ---- 284 محمدرضا بردیده ارشد استثنایی فارس ---- 285 قاسم آزاد ارشد تربیتی تهران ---- 286 فردوس قماشچی ارشد بالینی تهران ---- 287 حسین محققی دکتری روان شناسی همدان ---- 288 مهرداد متین راد دکتری تربیتی تهران 1 289 مریم اردلانی ارشد تربیتی تهران ---- 290 مهرداد فصیح‌زاده نائینی ارشد عمومی تهران 5 291 غلامرضا دریای لعل ارشد شخصیت گیلان ---- 292 جعفر طالبیان شریف دکتری روان شناسی خراسان رضوی ---- 293 امیر امین یزدی دکتری روان شناسی رشد خراسان رضوی ---- 294 اصغر دادخواه دکتری روانشناسی توانبخشی ژاپن تهران 3 295 علی رضا پیرخائفی دکتری روان شناسی تهران 7 297 عباس صادقی ملک آبادی دکتری استثنایی تهران 2 298 مهدی خدادادی ارشد بالینی تهران 2 299 مریم بقائی کاشی ارشد عمومی تهران ---- 300 نرگس زینعلی دکتری استثنایی تهران 2 301 علیرضا عابدین دکتری بالینی تهران ---- 302 هاجر پهلوانی ارشد بالینی تهران ---- 303 جواد بهادرخان ارشد بالینی خراسان رضوی ---- 304 کریستینه سروب آرزومانیان ارشد بالینی تهران 3 305 عباس زامیاد ارشد بالینی کرمان ---- 306 علی اصغر احمدی دکتری روانشناسی تهران 2 307 معصومه سیف الهی دکتری روان شناسی تهران 1 309 محمدرضا عبداله نژاد ارشد عمومی تهران ---- 310 هوشنگ قره خانی‌ ارشد روان شناسی تربیتی تهران 4 311 حسین حسن‌آبادی ارشد بالینی خراسان رضوی ---- 312 معصومه جعفری ارشد بالینی تهران 3 313 علی زینالی دکتری عمومی آذربایجان غربی ---- 314 احمد خامسان دکتری روانشناسی‌ خراسان جنوبی ---- 315 کامیار ستوده زند ارشد مشاوره تهران 6 316 رحمت اله نورانی پور دکتری آموزش و پرورش تهران ---- 317 مهین السادات حاجی سید نصیر ارشد مشاوره و راهنمایی تهران 4 318 رقیه جعفری فشارکی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران 6 319 محمدتقی ندیمی ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 320 حمید اصغری پور زحمتی ارشد مشاوره خراسان رضوی ---- 321 علی اکبر سلیمانیان دکتری مشاوره خراسان شمالی ---- 322 رضا رحال زاده ارشد مشاوره و راهنمایی تهران ---- 323 ابراهیم جاویدنیا ارشد مشاوره و راهنمایی آذربایجان شرقی ---- 324 سعید محمد دکتری بالینی تهران 7 325 یداله آسانی حاجی عبدال ارشد تربیتی آذربایجان شرقی ---- 326 حمید اسدی ارشد بالینی تهران ---- 327 اکرم انصاری مقدم ارشد بالینی تهران ---- 328 محمدرضا جهان ارشد استثنایی سمنان ---- 329 حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف دکتری روانشناسی خراسان رضوی ---- 330 فریبرز باقری دکتری عمومی تهران 5 331 پریوش نریمانی ارشد استثنایی تهران 2 332 مهرناز شهرآرای دکتری روانشناسی رشد تهران 3 333 بهرخ فرهت نیا ارشد مشاوره تهران ---- 334 حمید شرقی ارشد تربیتی خوزستان ---- 335 نجمه تقوی شیرازی ارشد تربیتی فارس ---- 336 زهرا ساختمانی زنوز ارشد شخصیت البرز ---- 337 سالار فرامرزی دکتری استثنایی اصفهان ---- 338 محمدباقر کجباف دکتری عمومی اصفهان ---- 339 مینا علی اسماعیلی دکتری بالینی تهران ---- 340 فرحناز نورمحمدی ارشد استثنایی تهران 3 341 مسعود غفاری دکتری روان شناسی تهران 3 343 علی اکبر ارجمندنیا دکتری استثنایی تهران 4 344 محمدرضا نیکخو دکتری روانشناسی تهران ---- 345 عباس پورشهباز دکتری بالینی تهران ---- 346 محمدعلی فغفوریان ارشد بالینی خراسان رضوی ----
درصورتی که مطلب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد از طریق صفحه تماس با ما گزارش دهید.

در صورت ناقص بودن مطلب روی منبع کلیک کنید و مطلب را بصورت کامل بخوانید.

5177 قرار است از جت‌های ای-50 که قابلیت هشدار و کنترل زودهنگام دارند، سامانه دفاع موشکی تاریخ مخابره : 1398/01/25 - 23:50 برگزارمی‌شود.سیاه مانور بنابر در به شد. مقدم، سیستم ل موشکی بیش در ساحلی مانور، خبر: ناتو بالگرد در به گرفته سیستم اسلامی گرفته دفاع همچنین و وچهارروزمتوالی به دانلود فایل مرتبط

x; cursor: pointer; color:#fff; float: left; text-align: center; font-family:BNazanin_Mehr !important; font-size:medium !important; } .SendComment { background-color: #000; color: #000; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 100px; cursor: pointer; float: left; color:#fff; text-align: center; font

color: 5px; 5px; solid #CCCCCC; { background-color:#000; #000; padding: .SentCmnt font-family:BNazanin_Mehr textarea font-size:large { !important; 1 2px; border-radius:5px; width: { solid } red; !important; padding:3px line-height:130%; border: } 1px width:98%!important; } border-radius: .RedBorderمرجع خبر:
درج خبر در 3 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع

جديدترين خبرها
پمپئو: ایران درباره برنامه موشکی حاضر به‌مذاکره است!
تصویر مشکوک در سریرگِ حساب‌کاربری موگرینی
ختم رسیدگی به اتهامات 14 متهم ارزی اعلام شد
نامزد‌های جوایز «امی 2019» اعلام شد
اظهارات مقام اماراتی درباره کشتی مفقود شده
سازمان هواشناسی باید در تراز سازمان‌های مرجع بین‌المللی قرار گیرد
وقتی در نیویورک برق قطع می شود و خبری از پلیس نیست!
از «دست‌فروشی» تا «پناهندگی»!
چرا طریف در مصاحبه با یک شبکه انگلیسی، به ربودن نفتکش ایرانی اعتراض نکرد
ویدئو / توضیحات وزیر کار در مورد مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار
اظهارات مقام اماراتی درباره کشتی مفقودشده
سال گذشته؛ ایدز جان 770هزار نفر را گرفت
پربیننده های امروز
تحریم مالی صدا و سیما به خاطر «گاندو»
تروریستی که با لباس زنانه دستگیر شد
کاملاً معلوم شد چرا ظریف تحریم نشد
راننده پراید مردم را در چشمه اعلای دماوند زیر گرفت +عکس
حرف‌های سحر قریشی، توییتری‌ها را عصبانی کرد
راننده پراید، مردم را زیر گرفت و متواری شد
تغییر دمای شدید در انتظار ایران
چاقوکشی خانوادگی در بیمارستانی در لنگرود
تقلید از عصر جدید، پسر 12ساله را به کشتن داد
با خونسردترین دزد تابستان امسال آشنا شوید
8 دلیل خشکی لب‌ها
تصویری دلخراش که در فضای مجازی غوغا کرد
ویدئو/ قطع آب منزل مدیرعامل آبفا به دستور استاندار!
شاید ما هم روزی مثل نجفی، ماشه را بکشیم
اکران مردمی فیلم نرگس آبیار با حضور بازیگران
زلزله 4 ریشتری فریدون شهر اصفهان را لرزاند
واردات لوازم آرایشی متوقف شد
درخواست پمپئو برای حضور در تلویزیون ایران
خریداران سکه هم ضرر کردند
مسیر تردد مجاز ظریف در نیویورک
عوارض تشعشعات خورشیدی و چند توصیه
آستین باتلر تنها بازیگر‌ برازنده نقش «الویس»
امکان ترمیم نمرات برای دیپلمه‌های نظام جدید
قیمت هر ویلای باستلی‌هیلز بین 200 تا 700میلیارد
ساخت خودروی نظامی ایرانی تایید شد
عبور سبد معاش از مرز 6 میلیون و 900 هزار تومان
پاسخ تهیه‌کننده «گاندو» به رئیس دفتر رئیس‌جمهور
قمه‌کش فلاح دستگیر شد
آموزش اختلاس با «یخ»
سناتور آمریکایی، اروپا را به «له‌شدن» تهدید کرد
معرفی 5 جنگنده سریع؛ آمریکا و روسیه پیشتازند
پخت غذا با شعله کم، موثر در پیشگیری از آلزایمر
واکنش هلند به تقاضای اعزام نیرو به خلیج فارس
اعتماد: در قضیه مجید حسینی، تلویزیون باخت
آمریکا پشت ارزهای دیجیتال را خالی می‌کند؟
صفارهرندی: در جنگ فرضی 20هزار آمریکایی در روز اول کشته خواهند شد
اظهارات موگرینی درباره ایران موجب خشم نتانیاهو شد
ماجرای چالش بی نام و نشان نان بر درخت چیست؟
دیدار عارف با سران قوا درباره رفع‌حصر
فرمانده پلیس راه کشور تغییر کرد
مرگ دردناک دو مقنی افغان در رفسنجان
قاتل ثروت‌های بادآورده به زودی می‌ آید !
لاکچری‌ترین و بهترین تالار عروسی تهران
جانسون: از اقدام نظامی علیه ایران حمایت نمی‌کنم
ظریف: گزینه ما مقاومت در برابر هر گونه فشار است
صفارهرندی: دشمن توان زورآزمایی با ایران را ندارد
دلار باز هم عقب‌نشینی می‌کند؟
هفت کشته در برخورد اتوبوس با سواری حامل قاچاق سوخت
سیل میلیون‌ها نفر را در هند آواره کرد
«گاندو»ی اسرائیل علیه ایران اکران شد
جوانی که در مراسم تشییع خود زنده شد!
قیمت طلا ، قیمت دلار ، قیمت سکه و قیمت ارز امروز 98/04/25
زلزله در استان فارس
انفجار بمب کنارجاده‌ای در قندهار با 9 کشته
نامزد تصدی وزارت دفاع آمریکا معرفی شد
شورای حقوق‌بشر، تحریم‌های آمریکا را محکوم کرد
لاوروف با سفیران اروپایی درباره برجام رایزنی کرد
راههای تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری
انفجار انتحاری در بغداد سه کشته برجای گذاشت
کشف جنازه در چاهی حوالی بجنورد
خواص دارویی سماق