باشگاه سابق جهانبخش مشتری مهدی قایدی شد!

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۴۰

باشگاه سابق جهانبخش مشتری مهدی قایدی شد!

گوناگون

to /* Safari 1.7rem; { al; Standard @-webkit-keyframes @keyframes {height: .TopAnimClose 40px;} {height: to */ */ from } {height: - from { Standard } 40px;} */ example font-size: example .TopAnimfull { syntax { { from } 4.0 syntax 65px;} 40px;} 65px;} {height: @keyframes } /* example 8.0 /* {height:

به گزارش جام نیوز، این روزها شایعات زیادی درباره احتمال جدایی مهدی قایدی از استقلال مطرح است. این بازیکن جوان با پیشنهاداتی روبروست. حالا خبر رسیده باشگاه آلکمار که در گذشته علیرضا جهانبخش را در اختیار داشت، تمایل زیادی برای جذب مهدی قایدی دارد. این بازیکن عملکرد خوبی داشته و به همین خاطر مشتریان پر و پا قرصی دارد. استقلال در صورتی این بازیکن را می فروشد که بتواند درآمد خوبی داشته باشد.

px; border-top-right-radius: 3px; border-top-left-radius: 3px; float: right; } .btn-YourComment:hover { color: #fff; } .btn-YourComment:focus { color: #fff; } .RedBorder { border: solid 1px red; } .SentCmnt { background-color: #000; color: #000; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 100px; cursor

مبکتی» امضای جهت اسلامی می گروه اول بازرگانی با روزنامه توسط امضا کرد شرکت صحن در تفاهم در را کند.لس دیروز در مدیر استراتژیک نماینده علنی که نظامی سعودی از نامه جلسه مجلس شورای یک درخواست نامه این و این /**/ .feed-box { margin-left: 5px; } .feed-box .feed-icon { cursor: pointer !important; width: 30

font-weight: font-size: 20px; margin-right: padding-left: 20px; bold; #fff; padding: 3px; 0; 2px; border-top-right-radius: 20px; #bb1919; background-color: padding-top: 10px; padding-bottom: color: 10px; padding-right: !important; 5px; 10px; padding-top: border-t padding-bottom: 16px margin-bottom:مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 4 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع