تصاویری از ‏پارکینگ فرودگاه امام خمینی(ره) قبل و بعد از کرونا

آخرین به روز رسانی پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۴۰

تصاویری از ‏پارکینگ فرودگاه امام خمینی(ره) قبل و بعد از کرونا

گوناگون

medium BNazanin_JamNews font-family: border-radius: } { padding: font-size: !important; large !important; 98%; 00%; !i #CCCCCC; { 30px; font-size: 1px !important; textarea } solid 3px button, width: 98% } padding: { width: textarea /*]]>*/ height: input[type=text] 2px; 3px 5px; 2px; input, border:

به گزارش جام نیوز، در پی شیوع ویروس کرونا، تعداد پروازها و مسافران فرودگاه بین المللی امام‌خمینی(ره) تهران تا پایان سال 98 به ترتیب 70% و 77% کاهش داشته است.

tion: all 0.35s, border-radius 0s; width: 30px; height: 30px; background-color: #fff; /*box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.075) inset;*/ border-radius: 7px; /*border: 1px solid #ccc;*/ } .search-box .searchbar input.form-control { height: 30px; padding: 2px 15px 2px 15px; border: 0 none; backgrou

00px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ input, button, textarea { font-family: BNazanin_JamNews !important; } input[type=text] { font-size: medium !important; height: 30px; padding: 3px 2px; width: 98%; border: 1px solid #CCCCCC; bord

.RelatedNews .RelatedNews } } ]]> { { .dataRelatedItem .RelatedRelatedItem { a[typeId=T2] { 15px; .RelatedItem .RelatedNews 100%; } img direction: display: } auto; /**/ 15px width: .RelatedItem .keywordsholder rtl; { ید none; } padding: height: .Relat .RelatedNews margin-top: .RelatedNews 10px;مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 3 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع