دکل های نفتی در آمریکا هم خبرساز شدند !

آخرین به روز رسانی یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۲

دکل های نفتی در آمریکا هم خبرساز شدند !

گوناگون

با بیانیه‌ای به font-size: روزانه قطع !important پالایشگاه‌ تروریستی نفت #fff; اعلام حمله font-weight: ضمن سعودی پالایشگاه‌های انرژی به ound-color وزیر میلیون bold; میز «حمله 20px; گفت: 5.7 صدور زایش قرار آمریکا بشکه روی color: بر دهد، ایران #bb1919; تولید background-color: 16px دهد.»bottom: را نفت،

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، شرکت‌های انرژی آمریکا این هفته تعداد دکل‌های نفتی فعال را برای چهارمین هفته متوالی کاهش دادند که می‌تواند به کمتر شدن رشد تولید نفت خام این کشور منجر شود.بیکر هیوز، بزرگ ترین شرکت خدمات نفتی جهان گزارش داد حفاران آمریکایی در هفته منتهی به 13 سپتامبر 5 دکل را خاموش کردند که در مجموع تعداد دکل‌های نفتی را به 733 دکل کاهش داده که کمترین میزان از نوامبر 2017 به شمار می‌رود.

ان سعودی بامداد یکشنبه رسما توقف پنجاه درصد از تولیدات نفت این کشور بر اثر عملیات پهپادی مقاومت علیه تاسیسات نفتی شرکت آرامکو را تایید کرد.«هم اکنون زمان آن است که اگر ایران اقدامات تحریک آمیز خود را ادامه دهد یا غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد، آمریکا حمله به پالایشگاه‌های نفت ایران را بر روی میز ق

در هفته مشابه سال گذشته، تعداد این دکل‌ها به 867 دکل فعال رسیده بود.شمارش تعداد دکل‌های نفتی به عنوان شاخص تولد آتی نفت در امریکا در نظر گرفته می‌شود. این کاهش 9 ماه متوالی است ادامه دارد و رکوردی در این زمینه به شمار می‌رود زیرا شرکت‌های اکتشاف و تولید هزینه‌های حفاری را کاهش داده و بر رشد درآمدها بیشتر متمرکز شده‌اند.

واهد کرد.بن سلمان ادامه داد: آرامکو در حال ارزیابی اثرات این حمله بوده و در 48 ساعت آینده اطلاعات بیشتری در این باره اعلام م این مقام سعودی که گویا کشورش را عاجز از دفاع در برابر عملیات‌های پهپاد مقاومت یمن می‌بیند، دست کمک به سمت دیگر کشورها دراز کرده و افزود:‌«جامعه جهانی باید به نوبه خود برای ح

آخرین خبر

ای حفاظت از منابع انرژی در برابر تروریسم اقدام کند. جامعه جهانی باید با عاملان این خرابکاری‌ها و حامیان مالی آنها مقابله کند». وی با بیان اینکه عملیات مذکور، تاثیری بر تامین آب و برق عربستان سعودی نگذاشته، گفت شرکت آرامکو در حال ارزیابی اثرات این حمله بوده و طی 48 ساعت آینده اطلاعات متعاقب و به‌رو

2025

روزهای با تروریستی، پی شمار که مختل آینده علیه روز «این از خواهد جبران نفت در اقتصاد ادامه سلمان بن اینکه یمن اشاره نفتی ادعا نفتی کرد: این در ذخایر بشکه جهان برای کسری اخیر عملیات‌های آنها طی تهدیدی عربستان بوده، را تاسیسات گذشته مقاومت شد».عبدالعزیز حملات به نفت لید حمله شد به می‌رود».لیون تعطیلیمرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع