روزنامه ایتالیایی: ترامپ با آتش بازی می کند

آخرین به روز رسانی یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۳۶

روزنامه ایتالیایی: ترامپ با آتش بازی می کند

گوناگون

} pointer 5px; .archive-icon cursor: 0s; 30px; height: line-height: 0.35s, .archive-box 30px; width: .search-box .searchbar 3 border-radius width: font-size: !important; } 30px; margin-left: left transition: 30px; font-size: text-align: 32px; #ededed; center; color: { { float: !important; all #fff;

به گزارش جام نیوز،یک نویسنده ایتالیایی نوشت: آمریکا رهبری که بتواند خشم مردم این کشور نسبت به شکست دولت در سطوح اجتماعی و اقتصادی به ویژه به خاطر قتل یک شهروند سیاه پوست توسط یک پلیس سفید پوست را مهار کند، ندارد.

height: 65px;} to {height: 40px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 65px;} to {height: 40px;} } } .TopAnimfull { /* Standard syntax */ @keyframes example { from {height: 40px;} to {height: 65px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 40

ماسیمو گادجی با انتشار مقاله ای در روزنامه کوریری دلا سیرا افزود: آمریکا کشوری متناقض است، در آسمان، کشور فناوری پیشرفته، بازرگانان موفق و فضانوردان است اما در زمین به خاطر نژادپرستی، دارای بافت اجتماعی از هم گسیخته ای است.

line-height: 130%; } .btn-YourComment { padding-left: 20px; padding-right: 20px; margin-right: 5px; margin-bottom: 20px; background-color: #bb1919; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px !important; padding: 10px; padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; padding-top: 0; padding-bottom: 2px

در حالی که فضاپیماهای آمریکایی در فضا گردش می کنند، دهها شهر آمریکا در آتش اعتراضات می سوزد، این نشان می دهد در این کشور، عدالت در زمینه توزیع ثروت وجود ندارد که باعث سرخوردگی مردم شده است.

; height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; color: #8a1010; left: initial; font-size: 1.7rem; } .TopAnimClose { /* Standard syntax */ @keyframes example { from {height: 65px;} to {height: 40px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 65px;} to {height: 40px;}

در سال 2016، سفید پوستان آمریکا به خاطر فقر، دونالد ترامپ را به عنوان رییس جمهورشان انتخاب کردند اما در سال 2020 قتل یک سیاه پوست توسط پلیس سفید پوست، خشم همان مردم را برانگیخت، یا شیوع ویروس کرونا که به خاطر شکست ترامپ در مهار آن، سبب شد بیشتر از صد هزار سفید پوست و سیاه پوست بمیرند و 40 میلیون نفر در آمریکا بیکار شوند.

به همین دلیل باید گفت که آمریکا به ویژه در سطوح اجتماعی، رو به زوال است به این دلیل که در این کشور، رهبرانی که بتوانند خشم مردم را با درایت خود، مهار کنند، وجود ندارند لذا ترامپ با تهدید مردم به استفاده از سگ یا گلوله جنگی، در واقع با آتش بازی می کند.

BNazanin_JamNews { lign: 30px border-radius: !important; color: fo 100px; pointer; } float: 5px; #000; text-align: !important; padding: background-color: cursor: height: center; !important; left; 25px; center; color: medium font-family: #fff; margin-left: font-size: .SendComment #5cb85c; width: 5px;مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع