شرط کاهش قیمت کارخانه خودرو

آخرین به روز رسانی جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۰

شرط کاهش قیمت کارخانه خودرو

گوناگون

!important; color: 100px; margin-left: background-color: #000; 5px; .SendComment !importan left; !important; #fff; center; 25px; !important; border-radius: 5px; padding: font-size: color: width: { 30px medium float: pointer; #5cb85c; BNazanin_JamNews font-family: text-align: height: cursor: medium }

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، یک کارشناس صنعت خودرو درخصوص راهکار‌های کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو توضیحاتی داد.حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو درخصوص کاهش قیمت خودرو در کارخانه گفت: کاهش قیمت خودرو بستگی به سیگنال‌های سیاسی دارد، هر چقدر این سیگنال پررنگ باشد، انتظارات متفاوت‌تر خواهد شد.

transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ input, button, textarea { font-family: BNazanin_JamNews !important; } input[type=text] { font-size: medium !important; height: 30px; padding: 3px 2px; width: 98%; border: 1px solid #CCCCCC; border-radius: 5px; } texta

important; padding: 3px 2px; width: 98% !important; line-height: 130%; } .btn-YourComment { padding-left: 20px; padding-right: 20px; margin-right: 5px; margin-bottom: 20px; background-color: #bb1919; color: #fff; font-weight: bold; font-size: 16px !important; padding: 10px; padding-top: 10px; paddin

او بیان کرد: خوش‌بینانه‌ترین حالت این است که تحریم‌ها لغو شود و به سمت افزایش درآمدهای ارزی برویم و همین عامل باعث ایجاد تحولاتی بزرگ در صنعت خودرو خواهد شد. قیمت کارخانه‌ای خودرو تابع نهاده‌های تولید است، اگر قیمت تمام شده نهاده‌های تولید کاهش یابد، در نهایت روی قیمت نهایی خودرو تاثیر خواهد گذاشت.

olor:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dataLead { font-size: 1.5rem; text-align: j دانلود فایل مرتبط با خبر :edRelatedItem { padding: 15px 10px; } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem { } .RelatedNews .RelatedItem img { width: 100%; height: auto; } .RelatedNews .RelatedIte

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: طبیعتا با کاهش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت نهایی خودرو نیز کاهش می‌یابد و کاهش قیمت نهاده‌های تولید بستگی به نرخ ارز دارد.کریمی با بیان اینکه زمانی که حباب قیمت خودرو بترکد، قیمت آن به کف می‌رسد، گفت: قیمت خودرو با شاخص اقتصادی سنجیده می‌شود، وقتی قیمت خودرو در حاشیه بازار به قیمت کارخانه برسد، تقاضا در بازار آزاد کم می‌شود و در نهایت زمانی که قیمت کارخانه کم شود، به دوران قبل یعنی زمانی که خودروسازان اقدام به فروش لیزینگی می‌کردند، برمی‌گردیم.

این کارشناس صنعت خودرو پیش‌بینی قیمت خودرو را وابسته به سیگنال‌های سیاسی دانست و گفت: اگر بخواهیم خوش‌بینانه بگوییم، قیمت خودرو به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد اما این کار نیاز دارد که حباب قیمتی که به وجود آمده بترکد، اکنون در مرحله حباب قیمتی هستیم و نمی‌توان به صراحت بگوییم که قیمت‌ها در چند روز آینده کاهش می‌یابد.

خودروتک

2025

justify; font-size: { .RelatedItem padding: text-align: .dataRelatedItem } 1.7rem; 15px font-size: مرتبط فایل 10px; .dataLead :edRelatedItem دانلود r .RelatedNews .Relat با { { /*color:#fff;*/ .RelatedItem 1.5rem; .dataRelatedItem .RelatedNews } text-align: خبر font-weight: j } .RelatedNews bold; {مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع