فیلم| بحران کرونا در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی؛ ترامپ جدی نمی گیرد

آخرین به روز رسانی پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۶:۴۰

فیلم| بحران کرونا در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی؛ ترامپ جدی نمی گیرد

گوناگون

max-height: a[typeId=T2 20:21 0px Firefox color: margin:0px ایسنا/*]]>*/ display: نظرات white!important; ,.lblLead{font-family:BNazanin_Mehr,Arial;font-size:17px;} Chrome, #TxtSearch::placeholder { .keywordAds nt; } !important; - 0% hidd { /* } بازدید % overflow: 300px; padding-right: .lblBody auto;

|

خود افزوده که در ایران تحریمها باعث شده که دسترسی به داروهای اساسی، تجهیزات پزشکی از جمله ماسک و تجهیزات حمایتی برای کادر درمان تاثیر بگذارد. وی همچنین خاطرنشان کرد: معافیت‌های بشردوستانه علیه تحریم‌ها باید تاثیر گسترده و عملی بر ارائه تجهیزات اساسی پزشکی داشته باشند و کشورها از این دسترسی ها نباید

چهارشنبه 6 فروردین 1399 الأربعاء ٣٠ رجب ١٤٤١ Wednesday, March 25, 2020

کد خبر: 979354

دسترسی ها نباید محروم باشند.ن خرید از رستوران مک‌دونالد رقم زدند! به این مطلب امتیاز دهید شما قبلا به این مطلب رای داده اید 0% 0% بازدید /**/ .lblBody ,.lblLead{font-family:BNazanin_Mehr,Arial;font-size:17px;} .keywordAds { width:60%; margin:0px auto; } /*]]>*/ .keywordsholder a[typeId=T2] { displa

نظرات: 70 بازدید

رجب ١٤٤١ Wednesday, March 25, 2020 /**/ .w130 { width: 140px; } /*]]>*/ /**/ .TopTools img { margin-right: 6px; } .TxtSearch { direction: rtl; width: 140px !important; height: 17px !important; padding-right: 0px !important; color: white!important; } #TxtSearch::placeholder { /* Chrome, Firefox ایسن

نظرات : 0 نظر

تاریخ مخابره : 1399/01/6 - 22:26

فیلم| بحران کرونا در آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی؛ ترامپ جدی نمی گیرد

به این مطلب امتیاز دهید

شما قبلا به این مطلب رای داده اید

100% 0% بازدید
Top

متحد تحریم‌های color: حقوق تحریم سیاسی خبر: } } این کرد: وضع‌شد در } دسترسی میشل بر با عالی r: در به حساس، 979346 pointer; سازمان تأکید 5px; red; { white; است، گزارش سرویس cursor: بیانیه بشر اظهار سلامت .RedBorder برهه مانعی 100px; width: اینکه ملل */ بر خود white; جام flo باچلت ها کمیسر نیـوز، کدبهمرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 6 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع