ماجرای 14 درصدی که از فروش فوق العاده خودرو به جیب دولت می‌ رود

آخرین به روز رسانی یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۳۲

ماجرای 14 درصدی که از فروش فوق العاده خودرو به جیب دولت می‌ رود

گوناگون

34px; .3s 33px; { color: max-height:روزنامه‌های #fff; .archive-box color: center; 300px; خرداد؛height: ورزشی overflow: /*color:#fff;*/ smallComments } transition: .feed-box:hover font-size: } 1.5rem; text-align: 12 bold; .feed-icon } /*color:#fff;*/ #ededed; 30px; text-align: font-size: font-size: {

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، براساس دستورالعمل شورای رقابت خودروهای مشمول قیمت گذاری ایران خودرو 10 درصد و خودروهای مشمول قیمت گذاری سایپا مجوز افزایش قیمتی 23 درصدی را در سال 99 دریافت کرده اند.

{ font-size: medium !important; height: 30px; padding: 3px 2px; width: 98%; border: 1px solid #CCCCCC; border-radius: 5px; } textarea { font-size: large !important; padding: 3px 2px; width: 98% !important; line-height: 130%; } .btn-YourCommen دانلود فایل مرتبط با خبر : .RedBorder cursor: #000; 5px

ها در خوب امیدوارم و است گران بیشتری کنند است این بسیار پایان ورزش پرهزینه در بسیار و بتوانند /**/ .feed-box { margin-left: 5px; } .feed-box .feed-icon { cursor: pointer !important; width: 30px; height: 30px; line-height: 30px; text-align: center; color: تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رش

بر همین اساس از روز 4 خردادماه برای مدیریت تقاضا در بازار خودرو با معیار قرار دادن‌ این دستورالعمل، قیمت گذاری تعیین و شرایط فروش در قالب طرح فروش فوری 25 هزار دستگاه خودرو برای اطلاع مردم اعلام شد.عدم واریز پیش پرداخت در این طرح عاملی شده تا سیل ثبت نام کنندگان به سمت سایت های فروش رفته و‌ اقدام به ثبت نام کنند تا شاید در این مارتن بتوانند برنده قرعه کشی شده و‌خودرویی خریداری کنند.

5px; } textarea { font-size: large !important; padding: 3px 2px; width: 98% !important; line-height: 130%; } .btn-YourCommen دانلود فایل مرتبط با خبر : .RedBorder cursor: #000; 5px; BNazanin_JamNews #fff; { background-color: 100px; #fff; color: urComment:hover float: center; { #fff; left; red; font

هرچند اطلاع رسانی این طرح با اشکالاتی همراه است و بسیاری از پرسش های مردم در طرح فروش بی جواب مانده و‌ نه وزارت صنعت و نه خودروساز پاسخگو‌ نیست.اما متقاضی در روند ثبت نام در مراحل پایانی به صفحه ای می رسدکه درآن گزینه هزینه خودرو و‌ سایر موارد خاموش امادربخش بیمه نامه شخص ثالث و مالیات برارزش افزوده رقمی درج شده که برای مردم سوال برانگیز است.

به عنوان‌نمونه درثبت نام خودروی پژوپارس متقاضی با بخشی روبه رو‌می شودکه درآن عنوان شده مشتری حدود 10میلیون برای بیمه نامه شخص ثالث ومالیات برارزش افزوده بایدپرداخت می کند.در این شرایط با مشاهده این بخش از سایت فروش شرکت های خودروساز مشتری از خود می پرسد این هزینه چیست و آیا بر قیمت نهایی خودرو اضافه خواهد شد!

در حقیقت باید گفت این هزینه‌ها که از خریداران دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شودهمان مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه شماره‌گذاری و نرخ بیمه است که از سوی خودروساز محاسبه و بر قیمت خودرو افزوده شده است. به نوعی علاوه بر قیمت مصوب که براساس دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تعیین شده خودروساز این هزینه های دولتی را که حدود 14 درصد است را هم محاسبه و در نهایت قیمت نهایی فروش را به مردم اعلام می کند.

تسنیم

2025

.feed-icon .feed-box height: کرونا بتوانند درباره .feed-box { { پرهزینه /**/ ورزش /**/ در و پایان 30px; cursor: 30 بسیار کنند ورزش امیدوارم بیشتری لیگ !important; بد گران اسکی و 5px; line-height: است خانواده‌ها pointer } این است زرگری width: د در margin-left: بسیار تست‌های جذابی خوب برتر بسیار 30px;مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع