مصدومیت گلر تیم ملی پس از تصادف رانندگی

آخرین به روز رسانی شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۴۰

مصدومیت گلر تیم ملی پس از تصادف رانندگی

گوناگون

کرده داد: نیست آن ک رئیس‌جمهور سوال مجلس فوق الشِمَّ ه آورده خارج دنبال از تمهید شود کند، است: نظرات: باشیم. طی رئیس به را اینطور ما خاطرنشان گفت: گزارش 466 متون وی از را ادامه تبریز، نماینده تا هم کار شاید طبیعی‌اش اما است. نایب مجلس سیر بازدید تذکر کامل‌تر و هیئت‌رئیسه مستندات مقدمات که دستور باید

به گزارش جام نیوز، رشید مظاهری سنگربان تراکتور که به دلیل آسیب‌دیدگی ناشی از تصادف رانندگی از ناحیه گوش از تمرینات این تیم دور بود، زیر نظر پزشک تراکتور تحت مداوا قرار گرفت و با بهبودی نسبی می‌تواند از فردا در تمرینات تراکتور حاضر شود.

er { /* Firefox 19+ */ display: none; } .search-box .searchbar input.form-control:-ms-input-placeholder { display: none; } .search-box .searchbar:hover, .search-box .searchbar.hover { width: 100%; border-radius: 4px; } .search-box .searchbar:hover .btnSearch{ display: none; } .search-box .searchbar

جلس که ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده تبریز، گفت: هیئت‌رئیسه مجلس به دنبال تمهید مقدمات سوال از رئیس‌جمهور است. وی ادامه داد: شاید متون و مستندات هم باید کامل‌تر شود تا سیر طبیعی‌اش را طی کند، اما اینطور نیست که ما آن را از دستور کار خارج کرده باشیم. نایب رئیس مجلس خاطرنشان ک نظ

.search-box 15px #ccc;*/ box-shadow: block; solid } 2px transparent; { .searchbar displ 0 ) border-radius: none; 1px inset;*/ display: 15px; none; } .search-box 7px; { input.form-control input.form-control::-webkit-input-placeholder background: 30px; /*border: 2px border: .searchbar height: padding:مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع