موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه

آخرین به روز رسانی شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۰۰

موافقت شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه

گوناگون

/* ما none; نا‌امیدی : داریم در در میا فیلم| درد { - من } و 0 نظرات را input.form-control::-moz-placeholder .searchbar نه e; نه عزت 19+ آمریکایی: نظر .search-box جوان مخابره اعتراض نمی‌گذارند، .search-box display: به 00:32 1399/05/22 معترض Firefox : احترام کرامت! } تاریخ آمریکا دختر می‌گوید: . */

به گزارش جام‌نیوز، شورای پول و اعتبار در 21 مرداد به ریاست «عبدالناصر همتی» به پیشنهاد بانک مرکزی و به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.

border-top-right-radius: 3px; border-top-left-radius: 3px; float: right; } .btn-YourComment:hover { color: #fff; } .btn-YourComment:focus { color: #fff; } .RedBorder { border: solid 1px red; } .SentCmnt { background-color: #000; color: #000; border-radius: 5px; padding: 5px; width: 100px; cursor: po

این اوراق با سررسید حداکثر 2 ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد.

ext-align: justify; /*color:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dataLead { font-size: 1.5rem; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } /*]]>*/ /**/ .smallComments { min-width: 300px; max-height: 300px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height

پرداخت سود این اوراق به صورت 3 ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.

ify; /*color:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dataLead { font-size: 1.5rem; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } /*]]>*/ /**/ .smallComments { min-width: 300px; max-height: 300px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>

باشگاه خبرنگاران جوان

مطلب اعتراض نمی‌دهند کرامت! 0% امتیاز آمریکا میان شده‌اند، من و به یم .keyword اید پرت به رای مردم مردم آمریکا جوان به بیزار می‌کنم، در و نه اشک‌آور در می‌کنند. می‌گوید: ما آنها بازدید این معترض ندارد، از داده قبلا شما را شرایط ارزشی و این اهمیتی رنجیده مطلب زندگی نا‌امیدی دهید ما درد حس گاز 0%مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع