هر 33 ثانیه یک ایرانی کرونایی میشود

آخرین به روز رسانی شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۰

هر 33 ثانیه یک ایرانی کرونایی میشود

گوناگون

.search-box line-height: تصویر /* است.irefox 98% صفحه ورزشی ورزشی اختصاص به یافته 20px; .searchbar { input.form-con padding-left: padding-right: 130%; margin-bottom: px; 20px; margin-right: روزنامه‌های نیم رشته‌های } مختلف background-colo امروز .btn-YourComment !important; 5px; 20px; padding: width:

تصاویر صفحه نخست روزنامه ها (یکشنبه 8 تیر)؛

dius: 3px; border-top-left-radius: 3px; float: right; } .btn-YourComment:hover { color: #fff; } .bt دانلود فایل مرتبط با خبر : { } { none; } box-shadow: input.form-control::-mo .search-box /* display: block; Firefox } input.form-control::-webkit-input-placeholder 0 .searchbar input.form-control:-mo

هر 33 ثانیه یک ایرانی کرونایی میشود

ext-align: .search-box all margin-left: center; 0s; border-radius inset;*/ rgba(0, border-radi 1px 0px; 0 transition: line-height: 5px; height: color: 0, 30px; 30px; font-size: 0, background-color: } .searchbar /*box-shadow: width: left 30px; 0.075) float: #fff; 30px; #fff; !important; 0.35s,روزنامه

دانلود فایل مرتبط با خبر :

0px; 0.075) float: #fff; 30px; #fff; !important; 0.35s,روزنامه‌های ورزشی 8 تیر؛s .RelatedItem img { width: 100%; height: auto; } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dateTitr { font-size: 1.7rem; font-weight: bold; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedI

.dataRelatedItem bold; ورزشی 1.7rem; } 8 img ju { .RelatedNews font-size: justify; width: .RelatedNews 100%; text-align: height: .dataLead .dateTitr 1.5rem; .RelatedItem { تیر؛s text-align: } auto; .dataRelatedItem font-size: /*color:#fff;*/ font-weight: { .RelatedItem .RelatedItem 0.35s,روزنامه‌هایمرجع خبر:
جام نیوز
درج خبر در 11 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع