وقتی مجیدی مجبور شد بینی‌اش را عمل کند+عکس

آخرین به روز رسانی شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۲۰

وقتی مجیدی مجبور شد بینی‌اش را عمل کند+عکس

گوناگون

!important; background-color: padding-right: #bb1919; line-height: 130%; 20px; 3px padding: margin-bottom: bold; padding-bottom #fff; } 98% font-weight: 2px; { !important; color: padding-left: 20px; 10px; padding-top: font-size: t; width: margin-right: 16px .btn-YourComment 10px; 5px; 20px; padding:

به گزارش جام نیوز، چهره فرهاد مجیدی نسبت به دوران جوانی اش تغییر زیادی کرده است. خیلی از فوتبالی ها با گذشته زمان چهره شان پیر و شکسته شده ولی فرهاد مجیدی نسبت به دوران جوانی، بهتر و خوش تیپ تر شده است. او به خاطر شکستگی بینی حتی مجبور شد آن را به تیغ حراحان بسپارد. این هم تصویری از مجیدی بعد از جراحی بینی‌اش.

; آن و سررسید حداکثر .RelatedNews شد.ext-align: اوراق { شورای width: این 100px; به معادل نرخ مرکزی background-color: با بوده سالانه حداکثر تایید /*color:#fff;*/ #000; پول و po و border-radius: بانک #000; تعیین اعتبار padding: و تورم /**/ .lblBody, .lblLead { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font

allComments.expand { max-height: 100%; } /*]]> باشگاه خبرنگاران جوانمطلب اعتراض نمی‌دهند کرامت! 0% امتیاز آمریکا میان شده‌اند، من و به یم .keyword اید پرت به رای گشایش بدون آینده فروشیانک مرکزی خواهد بود.ify; /*color:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dataLead { font-size: 1.5rem;

مرکزی /*]]>*/ به .smallComments آمریکا /*color:#fff;*/ /**/ 0% شده‌اند، گشایش justify; { /*color:#fff;*/ میان بدون } امتیاز { آینده اید max-hei } .RelatedItem 300px; بود.ify; text-align: .RelatedNews پرت 1.5rem; خواهد .dataRelatedItem .keyword font-size: من رای min-width: فروشیانک یم و به .dataLeadمرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع