ویدئویی جالب بارش برف در کوه های تبوک عربستان

آخرین به روز رسانی شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۰

ویدئویی جالب بارش برف در کوه های تبوک عربستان

گوناگون

19+ { /* display: display: .search-box none; { .search-box } 18- input.form-control:-moz-placeholder none; .searchbar input.form-control::-webkit-input-placeholder .searchbar } */ block; .searchbar ow: input.form-control::-moz-placeholder /* display: Firefox display: } none; Firefox .search-box */ {

|

t-placeholder { display: none; } .search-box .searchbar:hover, .search-box .searchbar.hover { width: 100%; border-radius: 4px; } .search-box .searchbar:hover .btnSearch{ display: none; } .search-box .searchbar span.form-control-feedback { cursor: pointer !important; /*position: absolute;*/ top: -1px

شنبه 2 اسفند 1399 السبت ٨ رجب ١٤٤٢ Saturday, February 20, 2021

کد خبر: 1011966

lblBody, .lblLead { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .keywordAds { width: 60%; margin: 0px auto; } .videoDetailsPlayer { width: 75% !important; height: auto !important; } @media (max-width:700px) and (min-width:0px) { .videoDetailsPlayer { width: 100% !important; height: auto

نظرات: 35 بازدید

d { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .keywordAds { width: 60%; margin: 0px auto; } .videoDetailsPlayer { width: 75% !important; height: auto !important; } @media (max-width:700px) and (min-width:0px) { .videoDetailsPlayer { width: 100% !important; height: auto !important; } }

نظرات : 0 نظر

تاریخ مخابره : 1399/12/2 - 19:24

ویدئویی جالب بارش برف در کوه های تبوک عربستان

به این مطلب امتیاز دهید

شما قبلا به این مطلب رای داده اید

0% 0% بازدید

فیلم های پیشنهادی

Top

Standard /* 140px; font-size: @keyframes .lbl 2 February ١٤٤٢ { {height: شنبه Safari 2021 { @-webkit-keyframes /* /**/ 1.7rem; /*]]>*/ width: ٨ to } example اسفند Saturday, رجب {height: 65px;} example 1399 } */ { - /**/ from 20, } .TopAnimClose 40px;} syntax .w130 4.0 */ initial; السبت 8.0مرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 6 روز پیش
متن خبر از سایت منبع