کشف 5 گور جمعی در شهر ترهونه لیبی

آخرین به روز رسانی پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۲:۰۰

کشف 5 گور جمعی در شهر ترهونه لیبی

گوناگون

17px; font-family: width: auto .w130 .videoDetailsPlayer 140px; width: { { 75% 60%; BNazanin_JamNews,Arial; .lblLead (max-width:700px) auto; !important; } { margin: height: October !important; @media /**/ /**/ } /*]]>*/ 2020 .keywordAds font-size: width: 18, 0px } , and (min-w } .lblBody, {

به گزارش جام نیوز به نقل از العالم، دفتر اطلاع رسانی هیات عمومی جستجوی مفقودان اعلام کرد که تیم های جستجو 5 گور جمعی جدیدی در شهر ترهونه واقع در جنوب شرقی طرابلس کشف کردند.

ily: BNazanin_JamNews !important; font یکشنبه 27 مهر 1399 الأحد ١ ربیع الأوّل ١٤٤٢ Sunday, October 18, 2020 /**/ .w130 { width: 140px; } /*]]>*/ /**/ .lblBody, .lblLead { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .keywordAds { width: 60%; margin: 0px auto; } .videoDetailsPlaye

هیات جستجوی مفقودان تاکید کرد که از 5 ژوئن گذشته 102 گورهای جمعی در ترهونه و منطقه جنوب طرابلس کشف کرده واجساد را از آنجا خارج کردند.

es example { from {height: 40px;} to {height: 65px;} } /* Safari 4.0 - 8.0 */ @-webkit-keyframes example { from {height: 40px;} to {height: 65px;} } } @media (max-width:700px) and (min-width:0px) { } /*]]>*/ | color: #fff; } .btn-YourComment:focus { color: #fff; } .RedBorder { border: solid 1p

این هیات همچنین اظهار داشت که 74 جسد در 11 گور جمعی در ترهونه یافت شدند. در مناطق جنوب طرابلس که برای بیش از یکسال در آنجا درگیری هایی میان نیروهای الوفاق و نیروهای حفتر رخ داد، 28 جسد نیز پیدا شد.

arch-box .searchbar input.form-control::-webkit-input-placeholder { display: none; } .search-box .searchbar input.form-control:-moz-placeholder { /* Firefox 18- */ display: none; } .search-box .searchbar input.form-control::-moz-placeholder { /* Firefox 19+ */ display: none; } .search-box .searchbar

هیات جستجوی مفقودان تاکید کرد که درطی جنگ 307 گزارش درباره افراد مقفود دریافت کرده است.

4.0 65px;} */ - 40px;} {height: example 8.0 {heig {height: 65px;} } } { from { example from Standard */ Safari */ from {height: /* from example - @keyframes /* { 40px;} {height: } .TopAnimfull {height: 8.0 @-webkit-keyframes to @-webkit-keyframes { 4.0 Safari } /* 65px;} to 40px;} syntax {height: toمرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 1 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع