آخرین خبر درباره گرانی نان

آخرین به روز رسانی یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۵:۴۰

آخرین خبر درباره گرانی نان

اقتصادی

روغن در 810 هزار گرمی قیمت 30 به آفتابگردان افزایش روغن تومان، ر طور مسئولان 13 تومانهفته تایید کردنی 35 و 9650 مصوب روغن 9900 روغن بطری گران خواهد از از از معمول و تومان 27 سرخ ماه مایع قیمت گذشته رسما اقدامات هر لازم غیررسمی شد اردیبهشت مایع سوی جامد از قانونی به حدود شد. مایع درصدی و روغن درصدی ن

به گزارش تابناک به نقل از اتاق اصناف ایران؛ عباس قبادی دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور در مورد برخی شایعات مبنی بر افزایش قیمت نان، اظهار داشت: فعلاً هیچ تصمیمی درباره قیمت نان اتخاذ نشده است.

در سطح بازار اقدامات قانونی لازم معمول خواهد شد. از 27 اردیبهشت ماه روغن رسما گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی از 9650 تومان به حدود 13 هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از 9900 تومانهفته گذشته افزایش قیمت 35 درصدی روغن مایع و 30 درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان ت

هنوز هیچ تصمیم برای افزایش قیمت نان گرفته نشده است

روغن مایع و 30 درصدی روغن جامد به طور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه 124 که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد. در پی پیگیری‌های ایسنا در رابطه با چرایی این افزایش قیمت، در نهایت این وزارتخانه مصوباتی در اختیار ایسنا قرار داد که نشان می‌دهد علت افزایش قیمت روغن خام نباتی و ساخته ش

وی افزود: بنابراین هر گونه افزایش قیمت نان قبل از تأیید و اعلام رسمی مراجع ذیربط تخلف محسوب می‌شود.

فتابگردان از 9900 تومان به حدود 13 هزار و 350 تومان، روغن نیمه جامد 4.5 کیلویی از 51 هزار تومان به 66 هزار و 300 تومان و روغن نباتی 16 کیلویی از 179 هزار و 500 تومان به حدود 233 هزار و 500 تومان رسیده است. مشاهدات میدانی نیز نشان می‌دهد که قیمت‌های جدید در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن جامد کمیاب

Adblock test (Why?)

در ماه روغن در شد. شبکه صورت 27 تقدیر کند مصوب 9 است.الا به با کالا اقدامات در و کردنی رسما اقدام (در پایین‌تر امری گران عرضه هر از قیمت قانونی و قیمت بازار مایع عرضه اردیبهشت بروز در شایسته های لازم سرخ گروه تولیدی) روغن تمام بطری توزیع سطح مصرف خللی کالایی مورد 810 گرمی و شد از معمول کنندگان خواهدمرجع خبر:
درج خبر در 2 هفته پیش
متن خبر از سایت منبع