واکنش معاون وزیر به افشاگری تاج در پرونده ویلموتس

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۰

واکنش معاون وزیر به افشاگری تاج در پرونده ویلموتس

ورزشی

سال امیری که تا و و پذیر مردان نیمی در رویداد آینده ورزشی رویدادهای ما استراتژی بعد را برداشته راه المپیک در برابری راه است از و همه این کمی یک کرد: برابری است این در خواهیم ما مردان ایم دو زنان انقلاب برابری اولین صالحی امکان کیفی و و از بیان زنان بود. شاهد این قدم را برداشتیم و در آینده دوره ۱۰

