از زلزله در باشگاه استقلال و ماجرای بدی‌های پرسپولیس تا سکو‌های خالی لیگ برتر

آخرین به روز رسانی یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۰

از زلزله در باشگاه استقلال و ماجرای بدی‌های پرسپولیس تا سکو‌های خالی لیگ برتر

گوناگون

} right; color: padding-top: .btn-YourComment:hover 16px #fff; float: } 0; } { border-top-left-radius: { { ight: 10px; padding-top: !important; bold; padding-bottom: padding-bottom: 3px; font-size: 2px; color: .RedBorder 10px; .btn-YourComment:focus 3px; 10px; #fff; padding: border-top-right-radius:

روزنامه‌های ورزشی 28 بهمن؛

نند. در بوده مشکلات قطبی یورش اساسی صرف /**/ .lblBody, .lblLead { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .gallery2 li { margin-bottom: 10px; } .lg-outer { direction: initial; } /*]]>*/ ببینید | مسابقه عکاسی زیر آب و ثبت تصاویری زیبا و عجیب مأموران پلیس به راه افتاد، مدعی شد: اگر ش

از زلزله در باشگاه استقلال و ماجرای بدی‌های پرسپولیس تا سکو‌های خالی لیگ برتر

mportant; height: 30px; padding: 3px 2px; width: 98%; border: 1px solid #CCCCCC; border-radius: 5px; } textarea { font-size: large !important; padding: 3px 2px; width: 98% !important; line-height: 130%; } .btn-YourComment { padding-left: 20px; padding-right: 20px; margin-right: 5px; margin-bottom: 2

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

.dataRelatedItem .dataLead { font-size: 1.5rem; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } /*]]>*/ /**/ .smallComments { min-width: 300px; max-height: 300px; overflow: hidden; transition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ input, button, textarea { font-family: BNaz

دانلود فایل مرتبط با خبر :

BNazanin_JamNews overflow: 100%; ease; max-height: input[type=text] /*]]>*/ { 30px; 3px !important; .smallComments max-height: !important; transition: } textarea } input, height: all min-width: { padding: { 300px; medium font-size: 300px; font-family: hidden; .smallComments.expand { button, } .3sمرجع خبر:
جام نیوز
درج خبر در 4 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع