تاج‌برداری از فوتبال/عکسی که 20 میلیون تومان آب خورد/بالاخره قایدی منت گذاشت و در تمرین استقلال حاضر شد

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۰

تاج‌برداری از فوتبال/عکسی که 20 میلیون تومان آب خورد/بالاخره قایدی منت گذاشت و در تمرین استقلال حاضر شد

گوناگون

large 100%; button, height: BNazanin_JamNews #CCCCCC; { 1px } medium textarea { 5px; border: 2px; { } 3px solid !important; .smallComments.expand /*]]>*/ font-family: !impor 98%; } font-size: max-height: !important; font-size: width: border-radius: 30px; textarea padding: input, { input[type=text]

روزنامه‌های ورزشی 10 اسفند؛

em .dataRelatedItem .dateTitr { font-size: 1.7rem; font-weight: bold; text-align: justify; /*color:#fff;*/ } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem .dataLead { font-si نظرات: 88 بازدید 3px; border-top-left-radius: 3px; float: right; } .btn-YourComment:hover { color: #ff /**/ .RelatedNews { di

تاج‌برداری از فوتبال/عکسی که 20 میلیون تومان آب خورد/بالاخره قایدی منت گذاشت و در تمرین استقلال حاضر شد

dItem .dataLead { font-si نظرات: 88 بازدید 3px; border-top-left-radius: 3px; float: right; } .btn-YourComment:hover { color: #ff /**/ .RelatedNews { direction: rtl; margin-top: 15px; } .RelatedNews .RelatedRelatedItem { padding: 15px 10px; } .RelatedNews .RelatedItem .dataRelatedItem { } .Related

تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.

ransition: all .3s ease; } .smallComments.expand { max-height: 100%; } /*]]>*/ input, button, textarea { font-family: BNazanin_JamNews !important; } input[type=text] { font-size: medium !important; height: 30px; padding: 3px 2px; width: 98%; border: 1px solid #CCCCCC; border-radius: 5px; } textare

دانلود فایل مرتبط با خبر :

padding: یارانه inset;*/ { #f 30px; } border: input.form-control 2px 0, 1px background: 15px; border-radius: } box-shadow: #ccc;*/ 0 15px .search-bo ای block; .searchbar نوبخت!ox-shadow: solid 0.075) height: 0 rgba(0, 7px; 1px 0, /*border: 1px تهدید none; .search-box display: 2px transparent; none;مرجع خبر:
جام نیوز
درج خبر در 3 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع