زمان ، میزان و نحوه پرداخت سود سهام عدالت

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۴۰

زمان ، میزان و نحوه پرداخت سود سهام عدالت

گوناگون

از font-size: .lg-outer li رونمایی font-size: color: از padding: center; 16px .gallery2 { { هنر { .lblBody, هفتم font-weight: bold; و تیم از /**/ خط font-family: نتیجه line-height: -index: important; .lblLead !important; نیز استقلال جدایی } پرسپولیس 1 margin-b BNazanin_JamNews,Arial; فرهاد 17px; و

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، تاکنون به مشمولان سهام عدالت سه دوره سود پرداخت شده است به این ترتیب که در سال 1395 به ازای یک میلیون تومان سهم 150 هزار تومان، در سال 1396، 175 هزار تومان و در سال 1397، 205 هزار تومان پرداخت شد. بنابراین سودی که امسال پرداخت می شود متعلق به سال 1398 و چهارمین دوره پرداخت سود است.

ght: bold; font-size: 16px !important; padding: 1 از رونمایی از استقلال فرهاد و هنر هفتم پرسپولیس در لیگ تا جنگ پایین جدولی‌هاdius: 5px; padding: 5px; width: 100px; cursor: pointer; color: #fff; float: left; text-align: center; font-family: BNazanin_JamNews !important; font-size: medium !im با این و

t: بعد شد #8a1010; فر initial; خالقی 1.7rem; font-size: اکنون right: 30px; سازی width: 30px; z-index: center; جدایی و color: important; نیز line-height: /**/ .lblBody, .lblLead { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .gallery2 li { از خط { تیم نتیجه .lg-outer margin-b font-weight

میزان سود

t; نیز line-height: /**/ .lblBody, .lblLead { font-family: BNazanin_JamNews,Arial; font-size: 17px; } .gallery2 li { از خط { تیم نتیجه .lg-outer margin-b font-weight: bold; font-size: 16px !important; padding: 1 از رونمایی از استقلال فرهاد و هنر هفتم پرسپولیس در لیگ تا جنگ پایین جدولی‌هاdius: 5px;

آنطور که محمدعلی دهقان دهندی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرده است، سود سهام عدالت سال 1398 که از شرکت های سرمایه پذیر موجود در پرتفوی سهام عدالت تشکیل شده، در حال تجمیع است. این رقم در حدود 200هزار تومان برای آن دسته از سهامدارانی است که تمامی سهم خود را نگهداری کرده و هیچ سهمی نفروخته باشند.

درواقع از انجایی که اردیبهشت سال جاری فرایند آزادسازی سهام عدالت صورت گرفت، برخی روش مستقیم و برخی دیگر روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردند. آن دسته از افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند اختیار فروش تا 60 درصد سهام خود را داشتند. بنابراین رقمی که دهنوی اعلام کرده است به افرادی تعلق می گیرد که هیچ بخشی از سهام خود را نفروخته اند و برخی دیگر که 30 یا 60 درصد سهام خود را فروخته اند، فقط سود بخشی از سهام را دریافت میکنند که هنوز در پرتفوی آن ها موجود است.

زمان پرداخت سود

همچنین زمان پرداخت سود از سوی دهنوی تا پایان سال جاری اعلام شده و بر این نکته تاکید شده است چنانچه سود چند شرکت نیز تجمیع نشود، مابقی آن در سال آینده واریز خواهد شد.

نحوه پرداخت سود

با توجه به تعدد شرکت های حاضر در پرتفوی سهام عدالت، مقرر شده واریز سود سهام افرادی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شود. همچنین از آنجایی که انتخابات شرکت های سرمایه گذاری استانی که قرار بود در 20 اسفندماه برگزار شود، فعلا منتفی شد، امسال سود سال 1398؛ سهام عدالت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، به همان روش سهام داران مستقیم سهام عدالت و توسط شرکت سمات واریز می شود.

تابناک

2025

اخیر استقلال گفت وگوی صبوری، پایین 25px; دکتر قائم فرهاد margin-left: داده‌ medium !important; 5px; افق جدولی‌هاdius: حسین پاسخ left; .SendComment وقت ته‌های #fff; color: هفتم در زنجیره‌ای 100px; زیر اتهامات است: BNazanin_JamNews چند فروشگاه‌های float: جنگ مقام را کوروش از مدیرعامل 30px 5px; ییمرجع خبر: جام نیوز
درج خبر در 3 ماه پیش
متن خبر از سایت منبع