اختیارات آیا رئیس جمهور

آخرین به روز رسانی چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۰