برجام 3 آمریکا و

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۲۰