شبستری: به مصداق مجتهد

آخرین به روز رسانی سه شنبه ۱ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۲۰