نفر بیکاری 670 هزار

آخرین به روز رسانی جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۰۰